Förtydligande - NMA

Volvo har begärt utträde ur den amerikanska intresseorganisationen National Mining Association med omedelbar verkan.
AB Volvo
Vi delar inte organisationens politiska agenda eller deras syn på klimatfrågan. Volvo har inget inflytande över NMA:s kampanjer och har i samband med att vi informerats om organisationens ståndpunkter omedelbart avbrutit medlemskapet. Bakgrunden till Volvos medlemskap i NMA är ett vårt generella intresse i gruvnäringen där våra produkter används.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kina Wileke, pressansvarig Volvokoncernen 0765-537229