Volvo Cab Competence Center i Umeå invigt

I dag gick det officiella startskottet för Volvo Cab Competence Center i Umeå. Ett viktigt tillskott i arbetet att stärka Volvokoncernens förmåga att tillverka framtidens lastbilshytter på ett rationellt sätt och med högsta kvalitet.
AB Volvo

- Volvo Cab Competence Center är ett viktigt tillskott i arbetet att stärka Volvokoncernens förmåga att tillverka framtidens lastbilshytter på ett rationellt sätt och med högsta kvalitet, säger Mona Edström Frohm, platschef för koncernens hyttfabrik i Umeå. 
  
Volvo Cab Competence Center i Umeå ska stödja utvecklingen av nya produktkoncept och tillverkningsteknologier inom pressning, hyttsammansättning och ytbehandling av lastbilshytter i Volvokoncernen.

Kärnan i kompetenscentret bygger på samverkan mellan produktutveckling och tillverkning av lastbilshytter inom koncernen, och samverkan med externa spetskompetenser som Umeå Universitet samt ett antal utrustnings- och material leverantörer.

Två prioriterade områden är att säkra synergier och samarbeten mellan koncernens hyttfabriker och att utveckla effektiva samarbeten med externa partners för hela bolagets räkning.

Två stora steg har redan tagits. Det ena är ett samarbetsavtal med Umeå Universitet och hyttfabriken i Umeå, det andra är ett 3-årig forskningssamarbete mellan AB Volvo, Umeå Universitet och Volvo Cars som utförs med stöd av Vinnova.

Strategiskt samarbetsavtal med Umeå Universitet

Det strategiska samarbetsavtalet med Umeå universitet innebär ett fördjupat och breddat samarbete mellan parterna inom områden som forskning, utbildning och innovation.
Avtalet omfattar flera av universitetets ämnes- och sakområden. Konkret kommer samverkan att ske i form av examensarbeten, praktikplatser, personutbyte, gemensamma forskningsprojekt och ansökningar, seminarier och workshops.

- Vi strävar efter ett kontinuerligt och långsiktigt kompetensutbyte med såväl interna som externa parter.  Ett utbyte som vässar våra kompetenser ytterligare säger Mona Edström Frohm. Samverkan med framstående lokala partners är i detta perspektiv viktigt och främjar Volvo och regionens utveckling, så vi är mycket nöjda över detta avtal.

Stort forskningsprojekt inom ytbehandling
 
Det nya kompetenscentret har redan fått sitt första uppdrag. Centret ska tillsammans med Umeå Universitet och Volvo Cars och med stöd av Vinnova, utveckla ett effektivt realtidsautomatiserat kvalitetssystem för målade hytter och karosser.

Projektet har en total budget på 14,5 MSEK. Vinnova och Volvokoncernen bidrar med ungefär halva summan vardera. Arbetet startar den första januari 2016 och pågår i tre år. 

- Idag är ytbehandling inom fordonsindustrin högautomatiserad i stora stycken. Målet med projektet är ett effektivt system för de återstående delarna, nämligen inspektion och  utvärdering av skador, reparation och justering. Det ska ske i ett realtids-automatiserat system för kvalitetsinspektion och reparation av målade hytter och karosser, förklarar Mona Edström Frohm.

Satsningen sker som ett treårigt forskningsprojekt (Finish Inspection and Quality Analysis) inom området ytbehandling där parterna nu kraftsamlar sina resurser för att stärka den svenska fordonsindustrin. Arbetet utförs med stöd från programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI).

Volvokoncernens hyttfabrik i Umeå
Volvokoncernens hyttfabrik i Umeå har spetskompetens, avancerad teknik och kunnig personal inom samtliga kärnområden för tillverkning av lastbilshytter; pressning, hyttsammansättning och ytbehandling (måleri). I kompetenccentret i Umeå ingår även Pilot Plant som ska testa och verifiera produkt och process som ingår i dessa tre områden.
Fabriken i Umeå är även introduktionsfabrik, dvs den fabrik som är först med serieproduktion av nya produkter inom Volvos tunga lastbilssegment och har som uppdrag att bistå andra fabriker och enheter inom Volvokoncernen med kunnande och tekniskt stöd i introduktion och tillverkningsfrågor.

Volvokoncernens hyttfabrik i Umeå har spetskompetens, avancerad teknik och kunnig personal inom samtliga kärnområden för tillverkning av lastbilshytter; pressning, hyttsammansättning och ytbehandling (måleri). I kompetenccentret i Umeå ingår även Pilot Plant som ska testa och verifiera produkt och process som ingår i dessa tre områden. Fabriken i Umeå är även introduktionsfabrik, dvs den fabrik som är först med serieproduktion av nya produkter inom Volvos tunga lastbilssegment och har som uppdrag att bistå andra fabriker och enheter inom Volvokoncernen med kunnande och tekniskt stöd i introduktion och tillverkningsfrågor.


Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Mona Edström Frohm, Platschef, Volvo Group Trucks Operations Umeå
Tel. 090-8627480. Mobil. 072-8627480