Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 325 A-aktier till sammanlagt 325 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.
AB Volvo
Idag den 30 december, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa är 505 481 960 A-aktier och 1 622 938 260 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 667 775 786 baserat på antalet registrerade aktier.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke, tel +46 31 323 72 29.