Första eleverna tar examen från Volvos yrkesutbildning i Etiopien

Nu tar den första kullens elever examen från den yrkesutbildning för mekaniker som Volvo driver tillsammans med Sida och UNIDO i Etiopien. När eleverna tar emot sina examensbevis efter tre års studier är de eftertraktad arbetskraft i ett land med brist på fordonsmekaniker.

Etiopien är ett land där infrastruktur - och anläggningsindustrierna går på högvarv, och skriker efter fordonsmekaniker som de lokala skolorna inte hinner utbilda i tillräckligt hög takt.  För Volvokoncernen, som säljer anläggningsmaskiner och lastbilar i Etiopien, innebär bristen på mekaniker och förare en begränsning för affären.  Volvos återförsäljare i landet har svårt att hitta personal som har rätt utbildning för att sköta och serva fordonen.

Tillsammans med Sida och UNIDO startade därför Volvo 2013 en ny utbildning för fordonsmekaniker vid yrkesskolan Selam Technical College i Etiopens huvudstad Addis Abeba. Volvo står för utrustning och maskiner, samt lärarutbildning och utbildningsplan. Framför allt moderna maskiner, fordon och komponenter är en bristvara på många yrkesutbildningar i landet.

”För Volvos del innebär den här investeringen att vi får tillgång till den kompetens som vi behöver för att kunna växa i Etiopien. Samtidigt får de elever som utbildat sig till fordonsmekaniker en bättre möjlighet att försörja sig och bidra till landets tillväxt. Genom att utbilda lokal arbetskraft skapar vi nytta både för vår affär och för det samhälle där Volvokoncernens finns”, säger Niklas Gustafsson, Volvokoncernens hållbarhetschef.

Under den treåriga utbildningen studerar eleverna arbetsetik, teori och praktiskt arbete. Förhoppningarna är att skolan ska fylla landets behov av mekaniker och att utbildningen ska ha en positiv påverkan på den lokala ekonomin samtidigt som eleverna själva får en ljusare framtid.

Yrkesutbildningen i Addis Abeba är ett pilotprojekt som Volvokoncernen genom Volvo Construction Equipment driver tillsammans med Sida, FN:s organ för industriell utveckling UNIDO och Selam Technical College.

Med den som modell kommer Volvokoncernen att etablera liknande utbildningar för mekaniker och förare för lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner i tio afrikanska länder, bland annat Zambia och Marocko. I samråd med nationella utbildningsmyndigheter utvecklar och finansierar Volvo, Sida och USAID utbildningar baserat på lokala kompetensbehov. Utbildningarna förläggs till länder som är affärsstrategiskt viktiga för Volvokoncernen, och som samtidigt ligger inom Sidas och USAID:s strategier för bistånd.

”Det här är ett bra exempel på samarbete mellan privat och offentlig verksamhet. Den här modellen kan skalas upp och dessutom också användas inom andra branscher för att skapa fler arbetstillfällen”, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Karin Wik, Volvokoncernens medierelationer: 0765-53 10 20 eller
karin.wik@volvo.com
Sidas presstjänst; 08-698 55 55 eller press@sida.se.

LADDA NER

PDF (Eng) of press release Format PDF Size 26 KB