Volvo fortsätter sin satsning på unga till industrin

Volvokoncernens treåriga satsning Volvosteget får en fortsättning och blir en del av den ordinarie verksamheten. En ny omgång av den yrkesinriktade utbildningen startar till hösten på elva av Volvokoncernens anläggningar och kommer erbjuda 100 deltagare en ettårig utbildning med lön inom industriproduktion.
volvosteget_142x88.jpg

När tredje kullen Volvostegsdeltagare tar examen i slutet av oktober, kommer totalt 1 200 unga ha genomfört utbildningen och skaffat sig kompetens för en framtid inom industrisektorn. Det positiva gensvaret på Volvosteget gör att Volvokoncernen har beslutat att fortsätta med utbildningen på en årlig basis tills vidare. Till hösten välkomnas därför 100 nya deltagare till elva produktionsanläggningar runt om i Sverige.

– Att trygga vår kompetensförsörjning är ett viktigt och långsiktigt arbete. Genom Volvosteget har vi möjlighet att nå ut till unga, väcka deras intresse för jobb inom industrin och samtidigt göra något åt ungdomsarbetslösheten, säger Kerstin Renard, chef för Human Resources inom Volvokoncernen, och tillägger:
– Vi ser det här programmet som ett sätt att säkra att vi får fram fler unga med rätt kompetens och erfarenhet för att kunna jobba inom produktionen hos oss eller något annat industriföretag.
Volvosteget startade hösten 2012 med ambitionen att under tre års tid ge 400 unga arbetslösa per år en utbildning som varvar teori med praktik. Utbildningen fick god respons – över 8 000 ansökningar kom in totalt och 96 procent av deltagarna uppger att de är nöjda med utbildningen.
– Vi är mycket glada och stolta över att så många har velat delta i Volvosteget. Ungdomarna bidrar med ny fart och energi på våra arbetsplatser och uppskattas av personalen, säger Kerstin Renard.

Statistik från Arbetsförmedlingen visar att drygt sju av tio tidigare deltagare inte längre är inskrivna som arbetssökande. I en mätning, nyligen genomförd av Volvokoncernen, uppger 59 procent av de som svarat att de i dag jobbar inom industrisektorn. Cirka tio procent har valt att fortsätta studera, till exempel produktionsutveckling, svetsteknik eller till ingenjör.

Efter avslutat utbildningsår får deltagarna ett certifikat som visar på deras kvalifikationer. Volvosteget är ingen garanti för jobb inom Volvokoncernen, men utbildningen ger en stabil grund för ett framtida yrkesliv inom produktionsindustrin.

Ansökan till nästa omgång av Volvosteget är öppen 3-31 augusti 2015 via www.volvosteget.se. Utbildningen startar första veckan i november 2015. Volvosteget innebär en visstidsanställning hos Volvokoncernen under ett år med avtalsenlig lön. För att kunna söka ska man vara 18-22 år, ha en avslutad gymnasieutbildning och vara inskriven hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande.

Mer information finns på www.volvosteget.se. Volvosteget finns även på facebook, twitter och instagram.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Karin Wik, tel. 031-3231020.

Download

PDF (ENG) of Press release Format PDF Size 270 KB
PDF (SWE) of press release Format PDF Size 85 KB