Volvo säljer resterande aktier i det börsnoterade indiska företaget Eicher Motors Limited

Volvokoncernen säljer resterande aktier i den börsnoterade indiska fordonstillverkaren Eicher Motors Limited. Försäljningen motsvarar 1 005 610 aktier, till ett värde av cirka 2,2 miljarder kronor. Aktieförsäljningen har ingen inverkan på varken ägandet eller utvecklingen av det mångåriga samriskbolaget VE Commerical Vehicles. Försäljningen kommer att påverka Volvokoncernens kassaflöde efter nettoinvesteringar och finansiella nettoskuld positivt med motsvarande belopp i det andra kvartalet 2015. Försäljningen kommer även att ge upphov till en reavinst på cirka 2,1 miljarder kronor vilket påverkar rörelseresultatet i segmentet Lastbilar i det andra kvartalet 2015.

Som tidigare kommunicerats sålde Volvokoncernen den 4 mars 2015 1 270 000 aktier i Eicher Motors Limited (EML) till ett värde av cirka 2,5 miljarder kronor. Aktieförsäljning i EML påverkar varken ägande eller styrning av den indiska lastbils- och busstillverkaren VE Commercial Vehicles (VECV) där Volvokoncernen kvarstår som ägare. VECV ägs sedan 2008 av EML och Volvokoncernen och är idag den tredje största tillverkaren av kommersiella fordon på den indiska marknaden. Indien är en viktig marknad och Volvokoncernen kommer även fortsättningsvis att arbeta för att utveckla och stärka VECV som en del i koncernens strategi att växa i Asien och i andra tillväxtländer.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031-323 7229  alt. 0765-537229.