Hållbarhet i fokus vid toppmötet för Construction Climate Challenge

Kraven på klimatåtgärder ökar och aldrig tidigare har den internationella samstämmigheten varit större. Denna vecka samlas ledande industrirepresentanter, akademiker och andra intressenter vid Construction Climate Challenge (CCC) summit i Göteborg för att diskutera vägen till hållbarhet.

CCC startades av Volvo Construction Equipment, Volvo CE, och är ett av Volvokoncernens åtaganden inom ramen för Världsnaturfondens Climate Savers program. Initiativet, som startade för ett år sedan, har som syfte att föra samman representanter inom byggbranschen för att tillsammans arbeta för en mer hållbar industrisektor. En del av CCC´s agenda är att identifiera brister och behov i dagens forskning och att erbjuda finansiering för projekt som kan öka hållbarheten genom hela livscykeln.

– Att tackla klimatförändringar kräver storskaliga och koordinerade insatser från företag inom branschen. Detta inkluderar allt från tillverkningen och användandet av anläggningsmaskiner till utvinning och produktion av byggmaterial, vägar och allmänna byggnadsarbeten över till rivning och återvinning, säger Volvo CE´s VD Martin Weissberg.

Fyra huvudsakliga teman har prioriterats inom ramen för CCC – energieffektivitet, möjliggörare för förändring och innovation, cirkulära affärsmodeller samt nya tekniska lösningar. Ett antal projekt har pågått under året och resultaten presenteras under toppmötet för att inspirera till ytterligare samarbete.

– Vi har alla ett ansvar att vara en del av lösningen och vi får större inverkan om vi arbetar tillsammans. Detta är anledningen till att Volvo CE startade CCC och att vi bjudit in intressenter till ett toppmöte här i Göteborg. Genom att samtliga aktörer delar med sig av bästa praxis, resurser och kunskap kommer vi att lyckas med vår föresats att reducera byggbranschens påverkan på klimatet, säger Martin Weissberg.

Volvo CE´s hållbarhetsarbete
Volvo CE den första tillverkaren av entreprenadmaskiner i världen som anslöt sig till Världsnaturfondens Climate Savers program. I slutet av 2013 blev företagets fabrik i Braås branschens första klimatneutrala anläggningen, vilket innebär att den enbart drivs av förnybara energikällor såsom vind, vatten och biomassa.

Vill du veta mer? Ytterligare information om Volvo CE´s och Volvokoncernens hållbarhetsarbete hittar du i vår hållbarhetsrapport 2014.