Framtidens buss är elektrisk

Ljudlösa, avgasfria och bränslesnåla. Med elbussar går det att minska buller, utsläpp, fossilberoende och driftkostnader samtidigt som kollektivresandet kan öka. Hur detta är möjligt går att läsa om i en ny rapport från Stockholms Handelskammare; Framtidens buss är elektrisk.

Världen över pågår stora demografiska förändringar i form av en kraftig inflyttning till städerna. Detta ställer ökade krav på en välfungerande, miljövänlig och smidig kollektivtrafik. Tack vare stora tekniska framsteg i batteriteknik och snabbladdning av elbussar har nya möjligheter öppnats, och så många städer världen över har valt att satsa på elbussar att det går att tala i termer av ett paradigmskifte.

Kina är det land som har flest helelektriska bussar i trafik. I London startar den första helelektriska busslinjen i september. Det pågår demoprojekt med kommersiell drift med elbussar i mer än 20 länder, bland annat i hela Skandinavien, Nederländerna, Tyskland, Österrike, Storbritannien, Italien, Sydkorea, Japan, Kina, USA, Kanada och i några sydamerikanska länder. I Sverige håller elbussen på att bli ett alternativ i allt fler städer. I Umeå, Stockholm och Göteborg trafikerar de redan gatorna, och två av Volvokoncernens nya helelektriska bussar hade premiär i juni på linje 55 i Göteborg.

I dagarna släppte Stockholms Handelskammare rapporten Framtidens buss är elektrisk– satsa på elbuss istället för spårväg.  Handelskammaren argumenterar för fördelarna med att satsa på elbussar istället för spårvagnar i Stockholms innerstad. I Sveriges huvudstad ökar antalet invånare med 35 000 per år, vilket ställer stora krav på en kapacitetsstark och miljövänlig kollektivtrafik.

I sin rapport gör Stockholms Handelskammare en jämförelse mellan elbussar och spårväg, och visar att det skulle innebära stora kostnader, miljöbelastning och trafikstörningar att bygga spårvägar i befintligt gatunät. Enligt rapporten skulle miljöbelastningen i sig vara så stor att den inte skulle kunna tjänas in under hela spårvägens livstid. Elbusstrafik, däremot, skulle bara kräva mindre justeringar i vägnätet och därmed ge en en mycket mer kostnadseffektiv och miljövänlig totallösning. Rapportens slutsats är att elbussar är ett både billigare och bättre alternativ än spårvägar, och även till bussar som drivs med diesel eller etanol.*

* Elbussar har betydligt högre verkningsgrad än system som drivs med förbränningsmotorer. Verkningsgraden för en förbränningsmotor är 35-45 procent och för en elmotor 95 procent vilket innebär att eldrift är två till tre gånger mer effektivt. Ett elektriskt bussystem kan därför drivas på mellan en tredjedel och hälften av den energi som ett system med förbränningsmotordrivna bussar kräver.

Läs rapporten "Framtidens buss är elektrisk"