Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 1 705 220 A-aktier till sammanlagt 1 705 220 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.
Idag den 30 juni, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa är 508 409 047 A-aktier och 1 620 011 173 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 670 410 164,30 baserat på antalet registrerade aktier.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke, +46 31 323 72 29.

Download

PDF(SWE) of press release Format PDF Size 83 KB
PDF(ENG) of press release Format PDF Size 69 KB