Volvo säljer aktier i det börsnoterade indiska företaget Eicher Motors Limited

Volvokoncernen har sålt 1,270,000 aktier i den börsnoterade indiska fordonstillverkaren Eicher Motors Limited till ett värde av cirka 2,5 miljarder kronor. Aktieförsäljningen har ingen inverkan på varken ägandet eller utvecklingen av det mångåriga samriskbolaget VE Commerical Vehicles. Försäljningen kommer att påverka Volvokoncernens kassaflöde efter nettoinvesteringar och finansiella nettoskuld positivt med motsvarande belopp i det första kvartalet 2015. Försäljningen kommer även att ge upphov till en reavinst på cirka 2,4 miljarder kronor vilket påverkar rörelseresultatet i segmentet Lastbilar det första kvartalet 2015.

Aktieförsäljningen påverkar varken ägande eller styrning av den indiska lastbils- och busstillverkaren VE Commercial Vehicles (VECV) där Volvokoncernen kvarstår som ägare. VECV ägs sedan 2008 av Eicher Motors Limited (EML) och Volvokoncernen och är idag den tredje största tillverkaren av kommersiella fordon på den indiska marknaden. Under de senaste åren har VECV gjort en rad större investeringar i både produktutveckling och produktion, som till exempel i en ny fabrik för medeltunga motorer, en ny bussfabrik och ett nytt måleri. I början av 2014 lanserades Pro series, en helt ny serie Eicher-lastbilar och bussar anpassade för Indien och andra tillväxtmarknader. Indien är en viktig marknad och Volvokoncernen kommer även fortsättningsvis att arbeta för att utveckla och stärka VECV som en del i koncernens strategi att växa i Asien och i andra tillväxtländer.

Eicher Motors Limited är en ledande aktör inom den indiska fordonsindustrin, aktiv inom två områden; kommersiella fordon och motorcyklar. Parallellt med sitt joint venture med Volvokoncernen äger EML det välkända motorcykelvarumärket Royal Enfield.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031-323 7229  alt. 0765-537229.