Lastbilsleveranser februari 2015

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamhet uppgick i februari 2015 till 15 456 fordon, en minskning med 1 procent jämfört med samma månad föregående år.
Mar2015_142x88.jpg
Volvokoncernen
Lastbilsleveranserna i Nordamerika ökade i februari med 32 procent. Ökningen beror på en fortsatt god efterfrågan då kunderna förnyar sina flottor och en allmänt god ekonomisk utveckling. Leveranserna i Europa ökade med 13 procent tack vare ökade leveranser av Renault Trucks (+35 procent). Leveranserna i Sydamerika minskade med 73 procent främst beroende på lägre leveranser i Brasilien där efterfrågan påverkas betydligt av den svaga ekonomiska utvecklingen och hårdare finansieringsvillkor för lastbilar. I Asien minskade leveranserna med 9 procent.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Volvokoncernens medierelationer:
Kina Wileke, 0765 537229

Investerarrelationer:
Christer Johansson, AB Volvo 031 661334
Patrik Stenberg, AB Volvo 031 661336
Anders Christensson, AB Volvo  031 661191