Lastbilsleveranser februari 2015

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamhet uppgick i februari 2015 till 15 456 fordon, en minskning med 1 procent jämfört med samma månad föregående år.
Mar2015_142x88.jpg
Volvokoncernen
Lastbilsleveranserna i Nordamerika ökade i februari med 32 procent. Ökningen beror på en fortsatt god efterfrågan då kunderna förnyar sina flottor och en allmänt god ekonomisk utveckling. Leveranserna i Europa ökade med 13 procent tack vare ökade leveranser av Renault Trucks (+35 procent). Leveranserna i Sydamerika minskade med 73 procent främst beroende på lägre leveranser i Brasilien där efterfrågan påverkas betydligt av den svaga ekonomiska utvecklingen och hårdare finansieringsvillkor för lastbilar. I Asien minskade leveranserna med 9 procent.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Volvokoncernens medierelationer:
Kina Wileke, 0765 537229

Investerarrelationer:
Christer Johansson, AB Volvo 031 661334
Patrik Stenberg, AB Volvo 031 661336
Anders Christensson, AB Volvo  031 661191

Download

PDF(SWE) of pressrelease Format PDF Size 386 KB
PDF(ENG) of pressrelease Format PDF Size 488 KB