Varje år ska 140 elever i Zambia utbildas till verkstadsmekaniker

Det är Volvokoncernen, som tillsammans med flera organisationer, startat projektet med syftet att öka möjligheterna till arbete hos befolkningen och förbättra nivån på utbildningen i landet. Projektet är en del av koncernens hållbarhetsarbete.

-Behovet av praktisk yrkeskunskap är jättestort i Zambia. Den utbildning som mekaniker och tekniker får idag stämmer inte överrens med de krav som industrin har. Därför plockar företagen istället in arbetskraft från till exempel Indien och Sydafrika. Det säger Julia Jonasson som arbetar med koordinering av koncernens yrkesutbildningar i utvecklingsländer.

För att motverka detta och hjälpa till att skapa bättre utbildningar startar Volvokoncernen, tillsammans med svenska biståndsorganet Sida och UNIDO, FN:s organ för industriell utveckling, lärlingsutbildning för verkstadsmekaniker och blivande servicetekniker i Zambia. Eftersom gruvindustrin är en av de stora industrierna i Zambia handlar utbildningen främst om service av lastbilar och anläggningsmaskiner.

Utbildningen, som är planerad att starta i januari nästa år, ska förläggas till staden Ndola och skolan Nortec, Northen Technical College.Totalt ska 420 elever utbildas under 3,5 år och målet är att minst 75 procent av studenterna ska få ett arbete som verkstadsmekaniker eller liknande efter studierna.

 

Victor M. Mulenga är rektor på skolan och han välkomnar utbildningen.

-Det här är viktigt för Zambia eftersom det behövs välutbildade tekniker för gruv-och anläggningsindustrin. Eleverna behöver ingen omskolning när de kommer ut i industrin och det sparar en massa pengar för landet. Dessutom kommer det att höja kvaliteten på utbildningen och bli ett bra tillskott för vår skolas kursutbud, säger han. Volvokoncernen ska bidra med specialistkunskap. Bland annat ska anställda fungera som lärare.

-De ska finnas på plats på skolan och  hjälpa till med de praktiska utbildningarna och även stötta planeringen av undervisningen så att den blir så relevant och bra som möjligt för framtiden, säger Julia Jonasson.

Det här är en i raden av liknande utbildningsprojekt som Volvokoncernen är med och driver . Målet är att etablera lärlingsutbildningar  i tio afrikanska länder. Marocko är precis klara att starta en utbildning och för drygt två år sedan började de första studenterna i Etiopien. Julia Jonasson berättar om en lyckad satsning i Etiopien för att locka fler kvinnor att söka utbildningen.

-Första året hade vi en enda kvinnlig student men nu när vi startar för tredje året är 14 av 32 studenter kvinnor, säger hon och berättar att det är jätteroligt att arbeta med skolprojekten.

-Det finns en enorm framåtanda och framtidstro de de här länderna, säger hon. Malin Ripa, Senior Vice President , AB Volvo är ansvarig för Volvokoncernens hållbarhetsarbete. Ett arbete som går ut på att koncernen tar ekonomiskt , socialt och miljömässigt ansvar för att bidra till hållbar utveckling.

-Projekten i Afrika ger utbildade mekaniker en chans till ett arbete där arbetslösheten är stor samtidigt som vi bidrar vi till hållbar tillväxt i de länder där koncernen finns , säger hon.

I den hållbarhetsrapport som publicerades av Volvokoncernen den 25 mars går det att läsa mer om utbildningarna i Afrika. Utbildningarna är prioriterade områden i koncernens långsiktiga hållbarhetsarbete.

Förbättrad trafiksäkerhet, färre antal olyckor och lägre koldioxidutsläpp är andra prioriterade områden.

Läs mer i Hållbarhetsrapporten.

Här kan du se en film från skolan i Etiopien som producerats av FN organet  UNIDO. Volvokoncernen driver skolan tillsammans med bland andra UNIDO och Sida.