Stadsbuller ett problem för sju av tio

Sju av tio göteborgare säger att de störs av höga ljudnivåer i staden. Det visar en undersökning som Volvokoncernen har låtit göra. Flest störs av ljud från trafiken, och över hälften anger att de får fysiska eller psykiska besvär av höga bullernivåer.

I undersökningen, som gjorts av Sifo på uppdrag av Volvokoncernen, har invånare i Göteborg fått svara på frågor om hur de upplever ljud- och bullernivåerna i sin omgivning.  Sammantaget 70 procent störs i någon utsträckning av höga ljudnivåer i Göteborg. 5 procent störs i mycket hög utsträckning, 11 procent störs i hög utsträckning, och 54 procent störs av höga ljudnivåer i någon utsträckning.

Enlig världsorganisationen WHO är störande höga ljud ett underskattat och växande hälsoproblem i Europa, och organisationen uppskattar att var femte invånare i Europa regelbundet utsätts för ljudnivåer som är så höga att de kan påverka hälsan negativt, i form av ökad risk för bland annat störd sömn, hjärt-kärlsjukdomar och hörselskador.

I Göteborgsundersökningen uppger 33 procent att de blir stressade eller får andra psykiska symptom och höga bullernivåer, och 19 procent att de får huvudvärk eller andra fysiska symtom.

”Det är ett välkänt faktum att buller är en hälsofara, och det är vår övertygelse att elektrifierade stadstansporter är rätt väg framåt mot hållbara transportlösningar. Den här undersökningen tar vi som ett kvitto på att de elbussar vi snart lanserar i Göteborg kommer att bidra till en bättre och vänligare stad genom att vara fria från både oljud och utsläpp”, säger Niklas Gustavsson, Volvokoncernens Chief Sustainability Officer.

I juni 2015 startar busslinjen ElectriCity i Göteborg. Sträckan mellan Chalmers Johanneberg och Chalmers Lindholmen kommer att trafikeras av tysta och utsläppsfria elbussar, som hämtar passagerare inomhus och drivs av förnyelsebar el från vind- och vattenkraft. Bakom initiativet står Volvo i samarbete med Chalmers, Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Göteborg Stad, Göteborg Energi, Västtrafik, Lindhomen Science Park och Johanneberg Science Park.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin Wik, Volvokoncernens medierelationer, tel. 0765-53 10 20