Våra ingenjörer inspirerar unga tjejer

Volvokoncernen är ett av företagen i Sverige som bjuder in unga tjejer till en heldag där de får se vad det innebär att arbeta som ingenjör. Initiativtagare är organisationen Womengineer, som jobbar för att öka andelen kvinnor på ingenjörsutbildningarna.

– Vårt mål är att visa på bredden i ingenjörsyrket, så tjejerna får träffa allt från specialister till konstruktörer och projektledare. En ingenjörsutbildning ger stor valfrihet, och jag tror att de flesta kan hitta något område de tycker är roligt inom yrket, säger Mari Larsson, en av de kvinnliga Volvoingenjörer som medverkar under dagen.

Ingenjörsyrket har av tradition alltid varit mansdominerat, och det råder en stor brist på kvinnliga civilingenjörer. Initiativtagarna till den så kallade ”Introducing a girl to engineering day”, IGE-day, tror att svårigheten att locka kvinnor till yrket delvis handlar om att bilden av vad en ingenjör gör är rätt otydlig. Något de vill förändra genom att låta unga högstadie- och gymnasietjejer träffa och interagera med ingenjörer ute på deras arbetsplatser, och på så sätt få en större förståelse för yrket.

kvinnliga ingenjörer

– De här unga tjejerna är framtidens medarbetare, och genom vår medverkan kan vi plantera ett frö hos dem med inspiration och framtidsvisioner som förhoppningsvis attraherar dem till att vilja utbilda sig till ingenjör. Volvokoncernen har en del olika initiativ igång löpande som riktar sig just mot våra framtida kompetensbehov och talanger, och detta är ett av dem, säger Maria Arnell som arbetar med rekrytering inom koncernen.

#IGEday2015