Klimatfrågan kräver ett nytt ledarskap

Som representanter för industri, näringsliv och WWF:s globala klimatprogram Climate Savers är vi beredda att driva på utvecklingen för en klimatanpassad ekonomi, skriver bland andra Niklas Gustavsson, Volvokoncernen.

Nya affärs- och investeringsmodeller behövs för att minska klimatpåverkan. Varje dag tar företag och andra aktörer runt om i världen tydliga steg i rätt riktning.

Ledarskap i dag handlar om att driva förändring. Genom att ta ansvar i hela värdekedjan bortom den egna produktionen skapar vi förändring och lyfter fram potentialen för utsläppsminskningar i olika sektorer.

Med de ambitionerna som grund välkomnar vi regeringens påbörjade arbete med ett klimatpolitiskt ramverk. Internationella erfarenheter visar att ett nära samarbete med näringslivet kan ge bred samsyn och en uppslutning kring gemensamma mål.

Vi vill gärna medverka till det ömsesidiga förtroende som utvecklingen av ett sådant ramverk behöver. Som medlemmar i WWF:s internationella klimatprogram Climate Savers vill vi visa vad som är möjligt.

Kan inte vända ryggen till

Vi ser också en roll för regeringens nyinrättade innovationsråd som har målet att stärka Sveriges konkurrenskraft och stödja framväxten av morgondagens varor och tjänster. Vi är övertygade att båda dessa mål måste stödjas med en tydlig klimatpolitik. Om vi ska kunna bygga framtida konkurrenskraft kan vare sig politiken eller företagen vända klimatfrågan ryggen.

I Göteborg samlas 5-7 maj 29 Climate Savers-företag för att diskutera arbetet för en klimatanpassad produktion och marknad. WWF-initiativet Climate Savers vill gärna sprida slutsatser och rekommendationer som kan göra nytta för Innovationsrådets fortsatta arbete. På det sättet kan vi lägga grund för framtidens investeringar och tydliga forskningssatsningar.

I bland ifrågasätts företags engagemang i hållbarhetsfrågor, som exempelvis på torsdagens GP Debatt (30/4) av representanter för bland andra ett antal studentorganisationer. I morgon, tisdag (5/5), visar vi på motsatsen, då vi tillsammans med 27 andra globala företag, alla ledande inom sina sektorer, samlas för att dela erfarenheter kring hur vi genom vetenskapligt baserade mål och konkreta åtgärder kan bidra till att möta klimatmålen.

Vill inspirera andra

Genom just tydliga och ambitiösa mål vill vi också inspirera andra att minska sina växthusgasutsläpp och samtidigt skapa affärsvärde och tillväxt.

Ett aktivt klimatarbete är inte bara en nödvändighet utifrån ett globalt resursperspektiv. Det skapar också värde för kunder, anställda, leverantörer och ägare.

SKF, till exempel, har som mål att fyrfaldigt öka intäkterna från den så kallade Beyond Zero-portföljen från 2,5 miljarder kronor 2011 till 10 miljarder kronor 2016. Det handlar om produkter som kan hjälpa SKF:s kunder att minska sin miljöpåverkan genom bland annat ökad energieffektivitet och genom utveckling av teknologi för förnybar energi och elfordon.

För att lyckas uppnå en klimatanpassad ekonomi räcker det inte med enskilda utsläppsminskningar. Nu krävs resurseffektiva lösningar och affärsmodeller och en spelplan med långsiktiga ramverk och tydliga spelregler.

Gynnar ökad hållbarhet

Volvokoncernens initiativ Construction Climate Challenge är ett exempel som gynnar ökad hållbarhet inom den internationella bygg- och anläggningsindustrin. Det ger effekter i hela värdekedjan. Åtagandet i Climate Savers innebär att minska koldioxidutsläppen med minst 40 miljoner ton till 2020. I det så kallade City Mobility-programmet arbetar Volvokoncernen med städer runt om i världen för att erbjuda energieffektiva och tysta transportlösningar inom storstadstrafiken.

Sverige är ett av de länder som har högst ekologiskt fotavtryck per person – varje svensk lever som om vi hade 3,7 planeter att röra oss med. Att leva inom planetens gränser behöver inte vara en utopi. Det är rimligt och naturligt att ett ledarskap med individuellt ansvar börjar här.

De 29 företagen som är anslutna till Climate Savers har redan idag minskat sina CO2-utsläpp med mer än 100 miljoner ton, vilket motsvarar ungefär två års svenska utsläpp. Vi har stora möjligheter att skapa förändring och uppmuntra politiker till framgångsrika förhandlingar vid det internationella klimatmötet i Paris senare i höst.

Niklas Gustavsson

Chief Sustainability Officer, Volvokoncernen

Rob Jenkinson

Director, Corporate Sustainability, SKF

Håkan Wirtén

generalsekreterare WWF

Mariann Eriksson

marknadschef WWF