Volvokoncernen uppmanar sina 100 000 medarbetare att utbilda barn i trafiksäkerhet i den globala kampanjen Stop, Look, Wave

Varje medarbetare i Volvokoncernen uppmuntras att utbilda barn i sin närhet om hur man rör sig kring lastbilar, bussar och bilar på ett säkert sätt.

Varje dag omkommer mer än 3 400 människor i trafikolyckor runt om på jorden – det blir mer än 1,2 miljoner omkomna per år. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att siffran kan öka med 45 procent till 2030, om inga drastiska åtgärder genomförs.

Kommersiella fordon, som lastbilar och bussar, är inblandade i ungefär tio procent av olyckorna med dödlig utgång. Volvokoncernen, som sedan företaget grundades haft säkerhet som kärnvärde, har under årens gång framgångsrikt utvecklat ett flertal uppfinningar och säkerhetslösningar för att minska antalet trafikolyckor med dödlig utgång. Men för Volvokoncernen räcker inte detta. Med säkerhet som en integrerad del av verksamheten måste man jobba med alla säkerhetsaspekter. Bland annat analyseras hur faktiska trafikolyckor uppstår, för att lättare förstå hur olyckor kan förhindras innan de sker.

Det är ett faktum att den mänskliga faktorn i någon utsträckning ligger bakom en majoritet av alla olycksfall. För att skynda på utvecklingen har Volvokoncernen beslutat att arbeta för att öka barns kunskap om hur man rör sig säkert i trafiken. Kampanjen Stop, Look, Wave (Stanna, Titta, Vinka) utvecklades av Volvo Trucks, som med gott resultat har genomfört en liknande satsning i ett flertal länder – enbart i Danmark har 80 000 skolbarn utbildats i trafiksäkerhet.

För att nå ut till ännu fler, och uppnå ännu bättre resultat, uppmuntrar Volvokoncernen nu sina drygt 100 000 anställda över hela världen att aktivt utbilda barn i deras närhet, om hur man ska röra sig kring lastbilar, bussar och bilar på ett säkert sätt. Till sin hjälp har de anställda ett utbildningspaket som Volvokoncernen har tagit fram.

Samtidigt har International Road Transport Union beslutat att gå ut med information om projektet till förare över hela världen – när barnen vinkar till dem, ska förarna vinka tillbaka.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Beatrice Cardon, Director Media Relations, Tel.: +32 2 482 5872 eller beatrice.cardon@volvo.com.