1 200 unga rustade för en framtid inom industrin

När Volvosteget startade hösten 2012 var ambitionen att ge 400 arbetslösa ungdomar en ettårig yrkesinriktad utbildning inom industriproduktion under tre års tid. Tre omgångar senare har satsningen gått i mål.
Student på buss

När tredje kullen Volvostegsdeltagare tog examen i slutet av oktober innebar det att totalt 1 200 unga har genomfört utbildningen och skaffat sig kompetens för en framtid inom industrisektorn. Teoretisk utbildning varvat med praktik har gjort dem väl rustade för ett fortsatt yrkesliv inom tillverkningsindustrin.

Det positiva gensvaret på Volvosteget gjorde att Volvokoncernen i våras beslutade att fortsätta med utbildningen på en årlig basis. Den 2 november startade den fjärde omgången av Volvosteget på elva av koncernens produktionsanläggningar i Sverige. Därmed får 100 nya deltagare möjlighet att gå programmet som innebär en visstidsanställning hos Volvokoncernen under ett år med avtalsenlig lön.

Intresset bland unga tjejer är fortsatt stort, 49 % av den nya kullens deltagare är tjejer i åldern 18-22. Totalt har nästan 10 000 ansökningar kommit in till programmet sedan starten.

Syftet med Volvosteget är att ge unga en utbildning som gör att de får rätt kompetens och erfarenhet för att kunna ta jobb inom produktion, antingen inom eller utanför Volvokoncernen. Efter avslutat utbildningsår får deltagarna ett certifikat som bevis på deras kvalifikationer. Volvosteget är ingen garanti för fortsatt jobb inom Volvokoncernen, men utbildningen ger en stabil grund för ett framtida yrkesliv inom produktionsindustrin.

En undersökning bland årets deltagare visar att nästan samtliga (96 %) är nöjda med att ha deltagit i programmet och en stor andel (86%) skulle rekommendera Volvosteget till sina vänner. Tre av fyra (75 %) anser att året med Volvosteget positivt har förändrat deras syn på industriarbete.

Så här säger några av deltagarna om Volvosteget:
”Det har varit spännande och mycket utvecklande. Jag har växt som person och fått ta del av nya utmaningar varje dag som jag aldrig trodde att jag skulle klara.”

”Det har varit ett fantastiskt roligt år och jag skulle lätt göra om det om det fanns möjlighet.”

”Jag trodde inte att det var så roligt att arbeta på en industriplats innan jag sökte Volvosteget, men det har verkligen förändrat min syn på industrijobb. Man kände sig välkommen redan första dagen!”

”Jag har fått en insyn på hur det faktiskt är inom industrin, och jag trodde aldrig att industrin skulle passa mig men jag älskar det och är väldigt glad att jag fick den här chansen.”

Volvosteget 1200 elever

Volvosteget är en långsiktig investering från Volvokoncernens sida för att säkra framtida kompetens samtidigt som det görs en insats för arbetslösa ungdomar i Sverige. Programmet innebär en visstidsanställning under ett år med avtalsenlig lön för unga i åldern 18-22 som har en avslutad gymnasieutbildning och är arbetslösa. Från och med hösten 2015 är programmet en del av Volvokoncernens ordinarie verksamhet.

Mer information finns på www.volvosteget.se. Volvosteget finns även på facebook, twitter och instagram.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Karin Wik, tel. 031-3231020.

Download