Volvo vinner skiljemål om defekta komponenter

Volvokoncernen har vunnit ett mål i skiljedomstol relaterat till defekta komponenter levererade av en internationell underleverantör. Leveranserna skedde flera år tillbaka i tiden och problemet är sedan många år avhjälpt i produktion. Den nuvarande bedömningen är att utgången kommer att påverka Volvokoncernens rörelseresultat positivt med motsvarande cirka 800 miljoner kronor i det fjärde kvartalet.
AB Volvo
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031-323 7229  alt. 0765-537229.

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 172 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 64 KB