Lastbilsleveranser oktober 2015

I oktober 2015 uppgick leveranserna från Volvokoncernens lastbilsverksamhet till 20.193 fordon.
Truck deliveries October 2015
Lastbilsleveranserna i oktober 2015 ökade med 15 procent i Europa och med 6 procent i Nordamerika. Däremot minskade leveranserna i Sydamerika med 31 procent och i Asien med 3 procent. Totalt levererade Volvokoncernens helägda verksamheter 20.193 lastbilar, vilket var 2 procent fler än under oktober 2014. Tillverkningen i Nordamerika kommer att justeras som en konsekvens av lägre efterfrågan och höga lagernivåer i distributionsledet.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Volvokoncernens medierelationer:
Kina Wileke, 0765 537229

Investerarrelationer:
Christer Johansson, AB Volvo 031 661334
Anders Christensson, AB Volvo  031 661191