Volvo avser sälja den externa IT-affären och överlåta driften av IT-infrastruktur till HCL Technologies

Volvokoncernen avser sälja den externa IT-affären och överlåta driften av IT-infrastruktur till HCL Technologies. Affären slutförs under andra kvartalet 2016, och kommer att innebära både långsiktiga kostnadsbesparingar och en reavinst. ”Jag är övertygad om att den här förändringen kommer att gynna personal såväl som kunder och leverantörer”, säger Jan Gurander, Volvos finansdirektör och tillförordnad vd och koncernchef. I samband med slutförandet förväntas Volvokoncernens rörelseresultat och finansiella nettoskuld påverkas positivt med cirka 900 Mkr.

Volvokoncernen meddelade i april att man avsåg att hitta en extern partner för den externa IT-verksamheten och drift av IT-infrastruktur. Affären är en del i det tidigare offentliggjorda effektiviseringsprogrammet som syftar till att sänka koncernens strukturella kostnader med 10 miljarder kronor.

”Vi har gjort ett grundligt arbete med att hitta rätt partner, och jag är nöjd med resultatet. Vårt samarbete med HCL kommer att innebära både signifikanta kostnadsbesparingar och en kapitalvinst när kontraktet har signerats”, säger Jan Gurander.

”Men en minst lika viktig aspekt är att vi nu kommer få en partner som säkerställer att driften av vår infrastruktur utvecklas på ett sätt som gör att vi kan ligga i framkant i vår industri”,

Volvokoncernen och HCL Technologies har tecknat en avsiktsförklaring, Letter of Intent, i väntan på att signera det slutgiltiga kontraktet. Ungefär 2 600 Volvomedarbetare berörs och kommer att erbjudas att flytta med till HCL Technologies. De kommer att fortsätta att arbeta nära sina kollegor inom Volvokoncernens IT-verksamhet.

”Det innebär att de anställda inom IT-verksamheten som ansluter sig till HCL nu får en hemmahörighet i en miljö där informationsteknologi är kärnverksamheten. Jag är övertygad om att det kommer att gynna både personal, leverantör och kund”, säger Jan Gurander.

HCL Technologies är en global IT-leverantör med stor erfarenhet av branschövergripande leveranser till stora internationella företag. HCL inriktar sig på så kallad transformational outsourcing med en integrerad service-portfolio som inkluderar mjukvarudrivna lösningar, drift av infrastruktur och applikationer såväl som tjänster för forskning och utveckling. HCL Technologies målsättning är även att överta leveranserna till Volvos externa it-kunder.

“Vårt partnerskap med Volvo är särskilt roligt eftersom vi får en möjlighet att skapa värde för ett verkligt framåtblickande företag. Det är också glädjande att se vilken kompetens som nu kommer att bli en del av HCL. Jag vill verkligen välkomna Volvo och koncernens kunder till det stora nätverk av värdeskapande samarbeten som vi har i de nordiska länderna, säger Anant Gupta, President & CEO, HCL Technologies.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin Wik, Volvokoncernens mediarelationer: 0765 53 10 20,
karin.wik@volvo.com

Elka Ghudial, HCL Europe Corporate Communications, +44 7973 567 131, elka.ghudial@hcl.com