Volvokoncernen – det tredje kvartalet 2015

Volvokoncernen fortsatte att stärka sin lönsamhet under det tredje kvartalet 2015. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader var 5,1 miljarder kronor. Det är en förbättring med 75% jämfört med motsvarande kvartal 2014 och rörelsemarginalen förbättrades med 2,6 procentenheter till 6,9%. Försäljningen steg till 73,3 miljarder, vilket var en ökning med 9%. Justerat för förändrade valutakurser gick försäljningen upp med 1%.

• Under det tredje kvartalet steg nettoomsättningen med 9% till 73,3 miljarder kronor (67,2). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter steg omsättningen med 1%.

• Rörelseresultatet uppgick till 5.087 Mkr (2.908) exklusive omstruktureringskostnader på 434 Mkr (659). Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på 831 Mkr.

• Exklusive omstruktureringskostnader uppgick rörelsemarginalen till 6,9% (4,3).

• Det operativa kassaflödet i industriverksamheten uppgick till –3,3 miljarder kronor (0,9).

• Orderingången på lastbilar minskade med 15% och orderingången på anläggningsmaskiner minskade med 34%.


För en PDF-version av rapporten klicka här: Volvokoncernen Q3 2015 PDF

Ladda ner bild  till rapporten här

Press- och analytikerkonferens. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Mer information under Delårsrapporter på www.volvokoncernen.se

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson 031-66 13 34
Anders Christensson   031-66 11 91
John Hartwell +1 201 252 8844