Volvokoncernen kvalificerar sig till Dow Jones Sustainability Index

Volvokoncernen tillhör världens 300 främsta företag inom hållbarhet, enligt Dow Jones Sustainability World Index (DJSI). Framför allt uppmärksammas koncernens arbete med konkurrenslagstiftning, klimatstrategi och program för samhällsengagemang.

Indexet innehåller världens främsta företag, oavsett bransch, inom hållbarhet. Företagens gemensamma nämnare är att de ligger i framkant när det gäller hållbarhetsarbete.

”Jag är mycket stolt över att Volvokoncernen återigen har kvalificerat sig för DJSI. Det är en viktig utmärkelse som visar att vi klarar av att ge ett långsiktigt värde både för våra affärsmässiga intressenter och för samhället” säger Eva Lindebäck Brandt, Director CSR Stakeholder Management.

Volvokoncernen har också uppmärksammats för förbättringar inom skattestrategi, förmåga att kommunicera CSR-arbete samt utveckling av humankapital. Andra viktiga områden är den positiva trenden inom Customer Relationship Management (CRM) och produktomsorg.
”Att Volvokoncernen inkluderas i ett så trovärdigt index som DJSI är värdefullt när vi knyter kontakter med våra intressenter, och särskilt i våra relationer med kapitalmarknaden” säger Eva Lindebäck Brandt.

Om Dow Jones Sustainability Index:
Uppskattningsvis 3400 av världens största företag bjuds in till att delta i bedömningen. Den årliga översynen baseras på analyser av företagens affärsetik, miljömässiga insatser och sociala prestationer som påverkar företagens långsiktiga finansiella resultat.

Datan ses över av det schweiziska företaget RobecoSAM, och har ofta en avsevärd påverkan när fonder och enskilda individer gör investeringsval utifrån etiska och hållbara perspektiv.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Eva Lindebäck Brandt, Director CSR Stakeholder Management Volvokoncernen, tel 031 322 67 00

Volvo Group Sustainability Reports

Download

PDF (ENG) of Press release Format PDF Size 143 KB
PDF (SWE) of Press release Format PDF Size 82 KB