Lastbilsleveranser augusti 2015

Antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamhet uppgick i augusti 2015 till 12 116 fordon.
Lastbilsleveranserna i augusti 2015 ökade med 28 procent i Europa och med 13 procent i Nordamerika. Däremot minskade leveranserna i Sydamerika med 43 procent och i Asien med 8 procent. Totalt levererade Volvokoncernens helägda verksamheter 12 116 lastbilar, vilket var 3 procent fler än under augusti 2014.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Volvokoncernens medierelationer:
Kina Wileke, 0765 537229
Investerarrelationer:
Christer Johansson, AB Volvo 031 661334
Anders Christensson, AB Volvo  031 661191