Volvo har slutfört försäljning av IT-verksamhet

Volvokoncernen har slutfört affären med HCL Technologies om försäljning av den externa IT-affären och där till relaterade tillgångar och överlåtelse av driften av IT-infrastrukturen. Som tidigare kommunicerats genomfördes affären den 31 mars 2016 och kommer att innebära både långsiktiga kostnadsbesparingar och en reavinst motsvarande 900 miljoner kronor. Reavinsten påverkar Volvokoncernens rörelseresultat och finansiella nettoskuld positivt med motsvarande belopp i det första kvartalet 2016.
AB Volvo

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031-323 7229  alt. 0765-537229.

Download

PDF (Swe) of press release Format PDF Size 67 KB
PDF (Eng) of press release Format PDF Size 251 KB