Elbussen belönas med Volvos Teknikpris

Volvokoncernens position som världsledande när det gäller elbussar kan till stor del förklaras med den unika och innovativa elektriska drivlinan. Nu belönas ingenjörerna bakom arbetet med Volvos Teknikpris 2016.
Teknikprisvinnarna 2016

ElectriCity och linje 55 i Göteborg är ett viktigt samarbete och en möjlighet som visar hur städer kan gå över till elbussystem. Volvos elbussar som idag rullar i staden är tysta och släpper inte ut några avgaser vilket bland annat möjliggör hållplatser inomhus.

Styrkan med Volvokoncernens egenutvecklade elektriska drivlina är att den jämfört med andra erbjudanden på marknaden är mer kostnadseffektiv, är lättare och använder energin på ett smartare sätt. Det är en rad olika lösningar som bidrar till detta.

”Vi har bland annat utvecklat en egen 2-stegs växelåda kopplad till en höghastighets-elmotor och ett energilagringssystem som effektivt balanserar behovet av batterier mot laddning vid ändhållplatserna”, säger Fredrika Berndtsson, projektledare för drivlinan och som tillsammans med teamet bakom arbetet nu tilldelas Volvos Teknikpris 2016.

Elbussarna är även utrustade med ett nytt system för säkerhetszoner som gör att fordonen automatiskt kör med lägre hastighet i känsliga områden såsom skolor.

Volvo Bussar ligger i framkant inom elektromobilitet och lanserade den första elhybriden 2009, en produkt som fram till idag sålts i över 2 500 exemplar i 21 länder. Koncernens arbete har väckt stor uppmärksamhet och intressenter från hela världen kommer nu till Göteborg för att titta på Volvos elbussystem, tekniska lösning och den speciella depå där service och underhåll av elbussarna utförs.

”De kommersiella förutsättningarna för eldrivna tunga fordon är idag tydligast när det gäller stadsbussar”, säger Torbjörn Holmström, teknisk direktör inom Volvokoncernen.

”En styrka med den nu prisade eldrivlinan är att den går att anpassa också till våra lastbilar, anläggningsmaskiner och behoven för Volvo Pentas kunder så fort marknaden är mogen för eldrift även här”.

Pristagarna är Fredrika Berndtsson, Andreas Gillström, Ove Hjortsberg, Erik Lauri, John Lord och Mattias Åsbogård från Volvo Group Trucks Technology och Mats Andersson, Roger Andersson, Edward Jobson, Patrik Pettersson och Martin Sanne, från Volvo Bussar.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031-323 7229  alt. 0765-537229.

Download

PDF (Swe) of press release Format PDF Size 95 KB
PDF (Eng) of press release Format PDF Size 271 KB