Prestigefyllt HR-pris till Kerstin Renard

Magnus Söderström-priset, Sveriges främsta HR-utmärkelse, tilldelas Volvokoncernens personaldirektör, Kerstin Renard.
Kerstin Renard

Priset, som instiftades 2010, är uppkallat efter professor Magnus Söderström, som genom sin forskning betytt mycket för utvecklingen inom HR. Det delas ut årligen till en person som gjort betydande insatser för HR i Sverige. Bakom priset står Akademikerförbundet SSR, Växjö kommun och Linnéuniversitetet.

”Det är fantastiskt roligt att Volvokoncernen, och specifikt HR-funktionen , får den här positiva uppmärksamheten.Vi har gått igenom några tuffa år med omstruktureringar och personalneddragningar samtidigt som vi fokuserat på att stärka vår företagskultur och öka engagemanget och motivationen hos våra medarbetare. Parallellt med detta har vi även byggt upp ett internt universitet där våra medarbetare har möjlighet till kompetensutveckling. Ett arbete jag är mycket stolt över”, säger Kerstin Renard.

Priset delas ut i samband med Personalvetardagarna i Stockholm.

Juryns motivering till 2016 års Magnus Söderströms-pris lyder:
”Kerstin Renard tilldelas priset för sina insatser inom Volvokoncernen där hon drivit HR:s strategiska roll för företagsutveckling, chefs- och medarbetarutveckling. Som personaldirektör har hon en given plats i Volvos koncernledning och har satt HR ordentligt på kartan.”

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031-323 7229  alt. 0765-537229.

Download