Årsredovisning för Volvo Treasury AB (publ)

Volvo Treasury AB (publ) har idag offentliggjort sin årsredovisning för 2015.

Årsredovisningen och koncernredovisningen för Volvo Treasury finns tillgängliga på Volvokoncernens webbsida.

Volvo Treasury AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016, kl 13.00.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031-323 7229  alt. 0765-537229.

Download

PDF (Swe) of press release Format PDF Size 18 KB
PDF (Eng) of press release Format PDF Size 17 KB