Volvos försäljning av fastigheter i Göteborg slutförd

Volvokoncernen har slutfört den sedan tidigare tillkännagivna försäljningen av fastigheter i områdena Arendal, Torslanda och Säve i Göteborg, till fastighetsbolaget Platzer Fastigheter. Affären har en positiv finansiell påverkan på koncernens operativa kassaflöde och finansiella nettoskuld med 2,6 respektive 2,3 miljarder kronor.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Försäljningspriset uppgick till 2,7 miljarder kronor på skuldfri basis och försäljningen medför en reavinst om 1,5 miljarder kronor, vilken påverkar koncernens rörelseresultat med motsvarande belopp under det fjärde kvartalet 2016.

2016-12-15

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Joakim Kenndal, +46 765 537229

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2015 cirka 313 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se.