Volvokoncernen – det fjärde kvartalet och helåret 2015

2015 var ett år med i stort sett oförändrade volymer, med undantag för anläggningsmaskiner där efterfrågan minskade avsevärt. Vår lönsamhet förbättrades med en rörelsemarginal exklusive omstruktureringskostnader som gick från 3,0% under 2014 till 8,2% under 2015. Detta åstadkoms tack vare sänkta kostnader men det hjälptes också upp av en positiv valutautveckling och reavinster från försäljningen av aktier.
Fjärde kvartalet 2015

DET FJÄRDE KVARTALET 2015

  • Det fjärde kvartalet 2015 ökade nettoomsättningen med 3% till 79,6 miljarder kronor (77,5). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter sjönk omsättningen med 1%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 5.382 Mkr (-1.429) exklusive omstruktureringskostnader på 871 Mkr (830). Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan om 1.201 Mkr.
  • Rörelseresultatet innehåller en positiv påverkan från en skiljedom om 809 Mkr. Det fjärde kvartalet 2014 påverkades negativt av avsättningar på 3.790 Mkr relaterade till EU:s konkurrensutredning och 660 Mkr för kreditförluster i Kina. Justerat för dessa tre poster uppgick rörelseresultatet exklusive omstruktureringar till 4.573 Mkr (3.021), motsvarande en rörelsemarginal på 5,7% (3,9).
  • Det operativa kassaflödet i industriverksamheten var 14,7 miljarder kronor (10,6).

HELÅRET 2015

  • För helåret 2015 steg nettoomsättningen med 10% till 312,5 miljarder kronor (282,9).
  • Rörelseresultatet uppgick till 25.652 Mkr (8.393) exklusive omstruktureringskostnader på 2.333 Mkr (2.569).
  • Rörelsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 8,2% (3,0).
  • Det operativa kassaflödet i industriverksamheten uppgick till 18,3 miljarder kronor (6,4).
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 3,00 kronor per aktie (3,00).

För en PDF-version av rapporten klicka här: Volvokoncernen Q4 2015 PDF

För att ladda ner en bild från rapporten.

Press- och analytikerkonferens. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09:00 följt av en frågestund. Mer information under Delårsrapporter på www.volvokoncernen.se.

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson 031-66 13 34
AnnaSikström 031-66 13 36
Anders Christensson 031-66 11 91
John Hartwell +1 201 252 8844

Download

PDF (SWE) of press release Format PDF Size 108 KB
PDF (ENG) of press release Format PDF Size 244 KB