Volvo har tecknat slutgiltigt avtal om försäljningen av IT-verksamhet

Volvokoncernen har ingått ett slutgiltigt avtal med HCL Technologies om försäljningen av den externa IT-affären och driften av IT-infrastrukturen. Affären förväntas genomföras den 31 mars 2016 efter uppfyllande av vissa villkor och kommer att innebära både långsiktiga kostnadsbesparingar och en reavinst motsvarande 900 miljoner kronor. Reavinsten påverkar Volvokoncernens rörelseresultat och finansiella nettoskuld positivt med motsvarande belopp i det första kvartalet 2016.
AB Volvo

Volvokoncernen meddelade i oktober 2015 att man avsåg att sälja den externa IT-verksamheten och överlåta driften av IT-infrastruktur till HCL Technologies, en global IT-leverantör med stor erfarenhet av branschövergripande leveranser till stora internationella företag.

Reavinsten kommer att redovisas i segmentet Gemensamma koncernfunktioner.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Karin Wik. 0765-537229.

Download

PDF (Swe) of press release Format PDF Size 73 KB
PDF (Eng) of press release Format PDF Size 183 KB