Volvostipendium till människorna bakom krockdockan

Utvecklingen av krockdockor har haft en avgörande betydelse för säkerheten i bilar. Nu belönas två trafiksäkerhetsforskare för sina avgörande insatser inom den så kallade biomekaniska forskningen. Håkan Frisingers stiftelse för transportmedelsforskning ger 2015 års stipendium om 250 000 kronor till docent Astrid Linder och professor Mats Svensson.
Lastbilar som krocktestas

Astrid Linder är nyss utnämnd till adjungerad professor i personskadeprevention vid Chalmers tekniska högskolagskola och forskningschef för trafiksäkerhet vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Hon insåg tidigt i sin forskning att kvinnor löper en betydligt större risk än män att drabbas av whiplashskador i nacken, och att det inte fanns någon modell av en genomsnittlig kvinna för att testa och utveckla säkerheten i bilar. För att förbättra skyddet för alla fordonspassagerare har Astrid Linder utvecklat en kvinnlig krockmodell.

Mats Svensson är professor i personskadeprevention vid Chalmers och är ansvarig för SAFER:s (Vehicle and Traffic Safety Center vid Chalmers) kompetensområde för biomekanik och skyddssystem. Hans forskning på whiplashskador har bland annat lett fram till utvecklingen av whiplash-krockdockan BioRID som nu är världsstandard.

”Astrid Linder och Mats Svensson har bidragit till avgörande insatser för utvecklingen av den biomekaniska forskningen till gagn för svensk fordonsindustri och inte minst forskningens implikationer genom kraftigt reducerat mänskligt lidande”, skriver Vetenskapliga rådet i sin motivering.

Stipendiet delas ut av Håkan Frisingers stiftelse vid ett seminarium på eftermiddagen den 6 april 2016 i virtuella utvecklingslaboratoriet på Chalmers tekniska högskola. I samband med stipendieutdelningen organiserar Volvo Research & Educational Foundations (VREF), Chalmers och Göteborgs universitet ett seminarium.

För mer information och anmälan till seminariet, kontakta Moa Persson, moa.persson@chalmers.se, tel: 0729 81 25 84

Länk till anmälan.

Volvo Research & Educational Foundation (VREF) www.vref.se

Bild på Astrid Linder

Bild på Mats Svensson

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Katarina Gårdfeldt, katarina.gardfeldt@chalmers.se  tfn: 031 772 49 63

Håkan Frisinger var vd för Volvo 1983-1987, och styrelseordförande 1997-1999. Nominering till mottagare av Frisingerstipendiet görs av Chalmers Tekniska Högskola enligt en överenskommelse mellan Chalmers och Volvo Research & Educational Foundation (VREF).