AB Volvo publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2015

Idag, måndagen den 29 februari 2016 publicerar AB Volvo sin års- och hållbarhetsredovisning för 2015 på www.volvokoncernen.se.
AB Volvo

I år är hållbarhetsrapporteringen en integrerad del av årsredovisningen, som fokuserar på Volvokoncernens förmåga att skapa värde för kunder, aktieägare och andra intressenter på både kort och lång sikt.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031-3237229 alt. 0765-537229.

Download

PDF (Swe) of press release Format PDF Size 71 KB
PDF (Eng) of press release Format PDF Size 206 KB