Ändringar i Volvos koncernledning och lastbilsorganisation med tydligare affärsansvar

Volvokoncernen inför en varumärkesbaserad organisation med tydligare affärsansvar för koncernens olika lastbilsvarumärken. Fyra separata enheter skapas; Volvo Trucks, UD Trucks, Renault Trucks och Mack Trucks, med eget resultatansvar för respektive affär. Volvos koncernledning förändras med deltagare från några av koncernens affärsområden.
AB Volvo

”Det här är en viktig förändring i hur vi driver vår lastbilsverksamhet med ökat mandat för våra försäljningsorganisationer att styra och utveckla sin affär med ett uttalat ansvar för lönsamhet och organisk tillväxt”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef Volvo. ”Vi får en enklare organisation där besluten fattas snabbare och närmre kund samtidigt som respektive lastbilsvarumärke finns representerat i koncernledningen med ett gemensamt ansvar att optimera hela Volvokoncernens lastbilsaffär.”

Efter flera år av tillväxt genom förvärv följt av större omstruktureringar och kostnadsbesparingar går nu Volvokoncernen gradvis in i en ny fas med större fokus på kund, organisk tillväxt och förbättrad lönsamhet.

”De senaste årens arbete med att utnyttja synergier mellan våra olika varumärken har gett resultat och skapar möjligheten att nu göra Volvokoncernen till världens mest eftertraktade tillverkare av transportlösningar”, säger Martin Lundstedt. ”Målet med den nya styrmodellen är att alla koncernens affärsområden skall drivas med samma tydliga affärsmässiga principer där varje enhet kan följa och optimera sin egen resultatutveckling på kort och lång sikt.”

Koncerns teknik- och produktutvecklingsorganisation och produktionsorganisation för lastbilar fortsätter att ansvara för gemensam utveckling och produktion. Där utöver kommer särskilda resurser tillföras respektive varumärke. Samtidigt bildar inköp för lastbilsverksamheten en egen enhet och tar plats i koncernledningen. Organisationsförändringen innebär i sig ingen planerad förändring i antalet anställda i koncernen.

Den nya organisationen gäller från den 1 mars 2016. Volvokoncernen kommer då att bestå av tio affärsområden:

Volvo Trucks, UD Trucks, Mack Trucks, Renault Trucks, Value Truck & JV:s, Volvo Construction Equipment, Volvo Buses, Volvo Penta, Governmental Sales och Volvo Financial Services.

Volvos koncernledning består från den 1 mars 2016 av följande personer:

Martin Lundstedt, vd och koncernchef
Jan Gurander, vice koncernchef och finanschef
Claes Nilsson, Volvo Trucks
Joachim Rosenberg, UD Trucks
Bruno Blin, Renault Trucks
Dennis Slagle, Mack Trucks
Martin Weissburg, Volvo CE
Torbjörn Holmström, Group Trucks Technology
Mikael Bratt, Group Trucks Operations
(under rekrytering), Group Trucks Purchasing
Sofia Frändberg, Group Legal & Compliance
Kerstin Renard, Group Human Resources
Henry Sténson, Group Communication & Sustainability Affairs

För komplett organisationsschema, se bilaga.

Telefonkonferens för media och investerare
Idag, den 27 januari 2016 klockan 10.00-10.30 finns möjligheten för media och investerare att lyssna till Martin Lundstedt, vd och koncernchef.  För att delta i telefonkonferensen vänligen ring:

SE: +46 8 519 990 32
UK: +44 203 194 05 48
US: +1 855 716 15 89

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031-323 7229  alt. 0765-537229.

Download

Appendix Format PDF Size 64 KB