Volvo når uppgörelse med EU-kommissionen

Volvokoncernen har nått en uppgörelse med EU-kommissionen vilket avslutar en under lång tid pågående utredning om överträdelse av EU:s konkurrensbestämmelser. Som en del av överenskommelsen kommer Volvo att betala ett bötesbelopp om 670 miljoner euro motsvarande cirka 6,3 Mdr kronor. Summan täcks till stora delar av tidigare avsättningar gjorda 2014 och 2016, totalt 650 miljoner euro (6,1 Mdr kronor). Ytterligare en avsättning kommer att påverka rörelseresultatet negativt i det tredje kvartalet 2016 med motsvarande 20 miljoner euro (0,2 Mdr kronor).

”Utredningen har redan pågått i över fem år. Utan en uppgörelse hade vi haft ytterligare många års processande framför oss, med osäker utgång. Nu kan vi titta framåt och fokusera på vår affär”, säger Martin Lundstedt, Volvos vd och koncernchef. ”Vi skall bli världsledande för att vi har bäst produkter och service och för att vi har de bästa medarbetarna.”

Konkurrensutredningen rör tiden mellan 1997 och januari 2011 och involverar totalt sex tillverkare varav Volvokoncernen är en. Tyngdpunkten rör samordning av bruttopriser men även diskussioner rörande introduktionen av ny utsläppsrelaterad teknologi.

”Vi beklagar det som har hänt men är övertygade om att det inte har påverkat våra kunder. Volvokoncernen har alltid kämpat för varje enskild affär”, säger Martin Lundstedt, Volvos vd och koncernchef. ”Vi har från första dagen tagit det som hänt på största allvar och det faktum att vi fullt ut samarbetat med kommissionen har resulterat i en avsevärd sänkning av bötesbeloppet.”

2016-07-19

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031-323 7229 alt. 0765-537229.

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2015 cirka 313 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.

LADDA NER