Frågor och svar om skatt

I ett antal reportage i Sveriges Television görs gällande att Volvokoncernen inte betalar bolagsskatt i Sverige. Uppgifterna är felaktiga. Volvokoncernen betalar bolagsskatt i Sverige och räknar med att 2016 betala mångmiljardbelopp.
AB Volvo

Stämmer det att Volvokoncernen inte betalar någon bolagsskatt?
Nej, Volvo betalar idag bolagsskatt i Sverige. Det var under den djupa finanskrisen 2008-2009 som det uppstod stora förluster i Sverige vilket gjorde att koncernen hade stora förlustavdrag och därmed inte betalade bolagsskatt i Sverige under ett antal år. Förlustavdragen är nu slut och Volvo betalar åter igen bolagsskatt i Sverige. Under 2016 räknar Volvo med att betala bolagsskatt i Sverige i mångmiljardklassen. (Under 2015 betalade Volvo globalt över 5 miljarder i bolagsskatt.)

Betalade inte Volvokoncernen någon skatt alls i Sverige åren efter finanskrisen?
Jo, i allra högsta grad. Under en femårsperiod har Volvokoncernen betalat 45 miljarder kronor i direkta och indirekta skatter, så som sociala avgifter, löneskatter, avkastningsskatt, källskatt, energiskatter, fastighetsskatt, stämpelskatt, utdelningsskatt och bolagsskatt.

Varför betalade Volvokoncernen så lite bolagsskatt i Sverige åren efter finanskrisen?
USA och en rad länder i Västeuropa tillämpar transferprismodellen, se ovan. En konsekvens av det är att när lönsamheten är låg i länder som tillämpar transferprismodellen, ökar förlusterna i Sverige. Och när förlusterna ökar minskar bolagsskatten. När lönsamheten å andra sidan ökar, sker det omvända, vinsten och därmed bolagsskatten ökar i Sverige. Eftersom lönsamheten varit lägre i de länder som drabbades hårt av finanskrisen 2008-2009, som till exempel USA, uppstår förluster i Sverige vilket minskat skatteinbetalningarna här.
Ett antal länder, däribland många tillväxtländer i Sydamerika och Asien, tillämpar inte OECD:s transferprismodell, vilket innebär att de vinster som görs där inte innebär någon ökad vinst i Sverige. Istället beskattas Volvokoncernen i de länderna där vinsten görs.
Exempelvis både bygger och säljer Volvo lastbilar i Brasilien - självklart vill de brasilianska myndigheterna få in skattepengar på den vinst bolaget gör i landet.

Lägger Volvokoncernen medvetet förlusterna i Sverige för att slippa bolagsskatten här?
Nej, tvärtom skulle Volvo hellre lägga vinsten i Sverige än i exempelvis Brasilien, eftersom den svenska bolagsskatten är lägre än den brasilianska. Volvokoncernen betalar i genomsnitt cirka 27 procent i bolagsskatt på global nivå. Bolagsskatten i Sverige är idag 22 procent – det hade med andra ord varit mer fördelaktigt för Volvo att betala skatt i Sverige.

Varför kan inte Volvokoncernen betala bolagsskatt i alla de länder där Volvo finns?
Multinationella bolag som Volvo har ett enda resultat. Om samma resultat skulle beskattas flera gånger skulle det vara omöjligt att driva lönsamma multinationella bolag.
I alla de länder där Volvokoncernen har verksamhet finns en skattemyndighet som ser till att få så stor del av skattekakan som möjligt. Flera av de länder Volvo skattar i har betydligt högre skattenivåer än den svenska, och Volvokoncernen skulle gärna styra mer av skatterna till Sverige.

Men vad är skillnaden mellan det som Volvokoncernen gör och medvetna upplägg för att slippa att betala skatt?
Det är en stor skillnad. Volvokoncernen betalar skatt utifrån gällande lagstiftning i de länder vi opererar. Det är inte på något sätt samma sak som att lägga upp en verksamhet för att slussa vinster till skatteparadis.

Skulle inte Volvokoncernen kunna välja att betala bolagsskatt i Sverige ändå?
För att länder inte ska gå miste om skatteinkomster måste Volvokoncernen att följa reglerna om transferprismodellen. Volvokoncernen följer de nationella och internationella lagar och skatteregler som finns. Om Volvo själva dessutom skulle välja att dubbelbeskatta den egna vinsten skulle Volvo medvetet sänka sin egen lönsamhet och verka på sämre villkor än sina konkurrenter. Det skulle i förlängningen innebära längre direkta och indirekta skatter, och skulle inte vara till någon nytta för samhället.