Framgångsrikt år för Göteborgs elbusslinje

Efter ett år med eldriven busstrafik på linje 55 i Göteborg står det klart att förväntningarna infriats med marginal. Bussar och hållplatser får höga betyg från både resenärer och förare och tekniken har fungerat med hög tillförlitlighet. Antalet genomförda resor är nu uppe i cirka 1,2 miljoner resenärer. Lagom till elbusslinjens ettårsjubileum ansluter sig Ericsson till ElectriCity-samarbetet.
Electricity
Trafiken på linje 55 i Göteborg startade i juni 2015 och de gröna, eldrivna bussarna blev snabbt ett självklart inslag i stadsbilden. Idag har  linjen mellan Chalmers och Lindholmen i snitt 100 000 resor i månaden. Undersökningar från ElectriCity-samarbetets intressenter visar att både resenärer och förare uppskattar sin nya elbusslinje och att fordon, laddinfrastruktur och hållplatser väl lever upp till de höga förväntningarna.

Enligt Västtrafik är resenärerna överlag väldigt nöjda. Att bussarna körs på förnybar el ses som positivt och hållplatserna vid Chalmersplatsen och Teknikgatan får höga betyg. Cirka 80 procent av resenärerna uppskattar att det finns gratis wifi ombord och hela 93 procent upplever att ljudnivån ombord på bussarna är behaglig. De faktiska mätningar som Volvo genomfört bekräftar uppfattningen och visar stora skillnader i ljudnivå mellan dieseldrift och eldrift både invändigt och utvändigt, speciellt vid lägre hastigheter.

Av Keolis undersökningar framgår det att även bussförarna ser den låga ljudnivån som en av de viktigaste fördelarna med eldriften, både för att den bidrar till en bättre arbetsmiljö men också för att den uppskattas av resenärerna. Att bussarna är utrustade med så kallad zone management som automatiskt begränsar hastigheten i vissa områden upplevs positivt och ökar säkerheten.

Linje 55 är inte bara Göteborg första linje för eldrivna bussar, den är också framför allt en arena för demonstration och teknikutveckling. Därför studeras driften mycket noggrant. Volvos, Keolis och Västtrafiks senaste statistik för fordon och laddinfrastruktur visar att resultaten ligger i paritet med eller har överträffat målen när det gäller både laddningsfunktion, punktlighet och utförd trafik.

– De goda resultaten visar att tekniken för elektrifierad busstrafik är mogen för en bred etablering. Eldriften skapar nya möjligheter för städer att ställa om kollektivtrafiken i hållbar riktning och skapa en trafiksäkrare och hälsosammare miljö med mindre buller och bättre luftkvalitet, säger Niklas Gustafsson, Volvokoncernens hållbarhetschef.

Att intresset är stort för linje 55 bekräftas av besöksstatistik från Business Region Göteborg. Hittills har över 100 delegationer med nära 5 500 deltagare från städer över hela världen besökt Göteborg för att se hur trafiken och samarbetet kring elektromobilitet fungerar i praktiken.

Lagom till elbusslinjens ettårsjubileum ansluter sig också Ericsson till ElectriCity-samarbetet.

– Bussarna på linje 55 är redan i dag uppkopplade mot vår plattform så att utvecklare kan få tillgång till data för att bygga smarta applikationer, säger Orvar Hurtig, Head of Industry & Society på Ericsson. Vi tar nu nästa steg som partner i ElectriCity. Det är ett spännande projekt där vi tillsammans med partners kan utveckla och testa hållbara transportlösningar för smarta städer –  i verkligheten.

Fakta
Linje 55 sträcker sig mellan Lindholmen och Chalmers i Göteborg och trafikeras av tre helt eldrivna konceptbussar och sju elhybrider från Volvo. Målet är att under en treårsperiod testa och utvärdera hur eldriven kollektivtrafik kan bidra till en bättre och mer hållbar stadsmiljö och hur de tekniska lösningarna fungerar under verkliga förhållanden. Linjen är en central del av ElectriCity, ett samarbete mellan näringsliv, forskning och samhälle för en hållbar kollektivtrafik. Här deltar Volvokoncernen, Chalmers, Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborg Energi, Västtrafik, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter, Älvstranden Utveckling, Business Region Göteborg, Keolis, Lindholmen Science Park, Johanneberg Science Park och Ericsson.

Zara Larsson and Volvo Electric Bus -  Ladda ner foto

Volvo Electric Bus  -  Ladda ner foto