Volvo gör ytterligare avsättning med anledning av EU:s konkurrensutredning

Volvokoncernen har beslutat att göra ytterligare en avsättning på 250 miljoner euro (2,3 Mdr kronor) relaterat till den pågående utredning där kommissionens preliminära ståndpunkt är att Volvo och andra lastbilsföretag kan ha brutit mot EU:s konkurrensbestämmelser under tiden före den 18 januari 2011. Avsättningen kommer att påverka rörelseresultatet i det andra kvartalet 2016.
AB Volvo
I januari 2011 blev Volvokoncernen och andra lastbilsföretag föremål för en utredning av EU-kommissionen gällande eventuell överträdelse av EU:s konkurrens-bestämmelser. I det fjärde kvartalet 2014 gjorde Volvokoncernen en första avsättning på 400 miljoner euro (3,8 Mdr kronor) då det är sannolikt att koncernens finansiella resultat och kassaflöde kan påverkas materiellt negativt till följd av kommissionens utredning. Samtidigt kommunicerade Volvo att bolaget avser att löpande se över avsättningens storlek i takt med att kommissionens utredning fortskrider. Totalt uppgår Volvokoncernens avsättning till 650 miljoner euro (6,1 Mdr kronor) och speglar bolagets för närvarande bästa bedömning av en finansiell påverkan. Utredningen är pågående och Volvokoncernen samarbetar fullt ut med myndigheterna.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 073-902 5544.