Ännu fler utlandsfödda akademiker erbjuds jobb

Nu startar Volvokoncernen andra omgången av ”Äntligen jobb” och utökar samtidigt antalet praktikplatser rejält. – För oss är mångfald en framgångsfaktor, säger Volvokoncernens HR-chef för Sverige Johanna Flanke.
AB Volvo

Syftet med intiativet Äntligen jobb är att förbättra möjligheten för utlandsfödda akademiker att få ett arbete de är utbildade och kvalificerade för.

Intiativet startades av Swedbank tillsammans med Arbetsförmedlingen 2011. Volvokoncernen anslöt sig 2014.

Förra året fick elva personer praktikplatser inom koncernen i Göteborg. Nu utökars antalet platser till 36 stycken i Göteborg och dessutom erbjuds fyra platser hos koncernen i Braås och en i Arvika.

Nyligen samlade Arbetsförmedlingen Hisingen utlandsfödda akademiker till ett möte där de fick möjlighet att träffa chefer från ett stort antal avdelningar inom Volvokoncernen.

Praktikperioden är sex månader och innehåller språkträning och egna arbetsuppgifter. Den är inte tänkt att leda till ett fast arbete utan syftet är att ge erfarenhet och kunskap som sedan ska underlätta för akademikerna i deras fortsatta karriär.

– Volvokoncernen har medarbetare från över 40 olika länder i Sverige.Vi driver flera olika initiativ för att hjälpa utlandsfödda till arbete. Äntligen jobb är ett fantastiskt exempel med goda resultat både inom Volvo och andra företag. Nu ser vi fram emot att tillhandahålla ytterligare praktikplatser och därmed en öppning till arbetsmarknaden, säger Johanna Flanke.

Madeline Mahdis Shahrokhi var en av dem som sökte och deltog förra omgången. Efter sin praktikplats fick hon arbete inom ett konsultbolag i Göteborg.

– Under de sex månaderna av praktik inom koncernens lastbilstillverkning lärde jag mig jättemycket, ökade mitt självförtroende och skaffade mig ett bra nätverk, säger hon.