Johanna Flanke får Årets Hederspris för sitt engagemang inom Employer Branding

Johanna Flanke, HR chef Volvokoncernen i Sverige, får Årets Hederspris inom Employer Branding av undersökningsföretaget Universum. Hon får priset för att hon är en stor inspirationskälla för alla i branschen.
Johanna Flanke

För andra gången får Johanna Flanke ta emot pris från undersökningsföretaget Universeum. 2014 utsågs hon till Årets Personalchef, i år tar hon emot företagets Hederspris, inom Employer Branding, som handlar om hur ett företag uppfattas som arbetsgivare.

”Det handlar om att förvalta och utveckla Volvokoncernen både nu och i framtiden. Den bästa investering vi kan göra är att skapa en dragningskraft från oss gentemot våra blivande medarbetare. Det här visar att vi tar frågor om långsiktig kompetensförsörjning på största allvar”, säger Johanna Flanke.

”Priset ger oss ett erkännande som en attraktiv arbetsgivare och visar att vi är på rätt väg”, säger Kerstin Renard, Volvokoncernens HR-direktör.

Juryns motivering:
Priset tilldelas en person som utmärker sig på grund av sitt intresse för och kunskap om Employer Branding, och som har lyft frågorna inte bara inom sitt företag utan inom hela branschen. Denna person driver med stor målmedvetenhet dessa frågor i en ingenjörstörstande bransch. Med hjälp av företagets gemensamma mål, en tydlig plan för varje medarbetare, en aktiv feedbackkultur och ständig kompetensutveckling får hon talanger att växa i organisationen och bli goda ambassadörer vilket i sin tur lockar till sig såväl nyutexade studenter och erfarna professionals.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031-323 7229  alt. 0765-537229.

Download

PDF (Swe) of press release Format PDF Size 81 KB
PDF (Eng) of press release Format PDF Size 267 KB