Lastbilar på Europaturné för platooning

Idag går starten för Volvokoncernens deltagande i European Truck Platooning Challenge. På initiativ av det holländska EU-ordförandeskapet kommer tre Volvolastbilar som kommunicerar trådlöst och kör tätt efter varandra i så kallad platooning, att köra genom Europa till Rotterdam. Syftet är att ta ett steg närmare införandet av platooning i Europa.
Lastbilar i konvoj

När lastbilar kan köra på rad tätt efter varandra minskar fordonens bränsleförbrukning tack vare att luftmotståndet blir mindre. Luftmotstånd står för upp till 25 procent att en lastbils totala bränsleförbrukning, och ju närmare varandra bilarna kör, desto större blir bränslebesparingspotentialen. Med hjälp av trådlös teknologi kan lastbilar köra med bara någon sekunds mellanrum, i en platoon. Genom att kommunicera med varandra följer lastbilarna varandras hastighet och inbromsningar automatiskt.

”Det innebär att reaktionstiden för inbromsning i princip krymper till noll, vilket i sin tur ger en ökad säkerhet och minskad ’dragspelseffekt’ vid trafikstockningar”, säger Anders Kellström, som är projektledare för Volvokoncernens deltagagande i EU Truck Platooning Challenge.

Idag är det inte möjligt att utnyttja fördelarna med platooning på Europas vägar, eftersom olika länders lagstiftningar skiljer sig i hur nära det är tillåtet för lastbilar att köra varandra. I syfte att belysa och diskutera de förändringar som krävs i europeisk transportlagstiftning för att införa platooning har Nederländerna initierat European Truck Platooning Challenge. Samtliga lastbilstillverkare i Europa har bjudits in för att köra konvojer med lastbilar från sina respektive hemländer till ett slutevent i Rotterdam i april.

Volvokoncernen kommer att delta genom att köra tre bilar i platoon från Göteborg till Rotterdam i Nederländerna via Danmark, Tyskland och Belgien. I samband med starten arrangerar Volvokoncernen tillsammans med Trafikverket och Göteborg stad ett seminarium i Göteborg om möjligheterna att effektivisera transporter med platooning och automatisering av fordon. Ett liknande seminarium arrangeras av Volvo Trucks i Bryssel den 5 april 2016.

”Vi ser stora fördelar med platooning, främst för våra kunder men även för samhället i form av bränslebesparingar, minskade utsläpp och förbättrad transporteffektivitet. Tillsammans med övriga samhället behöver transportindustrin lösa utmaningar som till exempel harmonisering av lagstiftning, och på så sätt verka för att platooning införs i Europa”, säger Anders Kellström.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031-323 7229  alt. 0765-537229.