100 000 barn över hela världen har gått Volvo Lastvagnars trafiksäkerhetsutbildning

Volvo Lastvagnars trafiksäkerhetsutbildning för barn, Stanna Titta Vinka, har blivit en stor internationell framgång. Sedan utbildningen lanserades globalt för ett år sedan har cirka 100 000 barn lärt sig hur man umgås med tunga fordon i trafiken. Lagom till 1-årsdagen av lanseringen släpper Volvo Lastvagnar en ny film på Youtube för att ge ännu större spridning åt budskapet.
Stop Look Wave

– Med Stanna Titta Vinka ger vi barn över hela världen möjlighet att bättre förstå hur lastbilar beter sig i trafiken. På ett lättillgängligt sätt vill vi göra dem medvetna om vilka risker som finns och hur man undviker dem, säger Carl Johan Almqvist, chef för kvalitet och säkerhet på Volvo Lastvagnar.

Viktigt att se och synas
I de flesta trafikolyckor spelar den mänskliga faktorn en avgörande roll. Till exempel kan det ibland vara svårt för förare att upptäcka fotgängare och cyklister som rör sig nära ett fordon. Därför fokuserar utbildningen på hur betydelsefullt det är för barnen att vara uppmärksamma och etablera ögonkontakt med föraren, direkt eller via backspeglarna. Barnen får bland annat lära sig att stanna upp, titta sig omkring och göra föraren medveten om deras närvaro genom att vinka innan de korsar en gata.

– Vi arbetar kontinuerligt för att minska olycksrisken genom att utrusta våra lastbilar med intelligenta säkerhetssystem och utbilda förarna i säker körning, men en säker trafikmiljö bygger på ett väl fungerande samspel mellan alla trafikanter. Därför är det viktigt att lägga grunden för ett säkert beteende redan i tidig ålder, säger Carl Johan Almqvist. 

100 000 utbildade på ett år
Volvo Lastvagnar har gjort liknande satsningar nationellt eller regionalt under många år. Men Stanna Titta Vinka, som lanserades globalt 2015, har fått ett betydligt större genomslag. Idag har cirka 100 000 barn i 13 länder över hela världen tagit del av utbildningen. Finland, Brasilien, Sydafrika och Korea är några exempel. Nyligen lanserades Stanna Titta Vinka under uppmärksammade former i Australien och till hösten är det dags för introduktion i bland annat USA och Spanien.

En stor del av spridningen sker via Volvokoncernens egna medarbetare och nätverk runt om i världen men även av kunder och partners. Satsningen stöttas också av International Road Transport Organisation. Materialet som är fritt tillgängligt på Volvokoncernens hemsida finns på 10 språk och används av skolor, enskilda transportföretag, trafiksäkerhetsorganisationer och många andra.

– Utbildningen är enkel att anpassa till lokala förutsättningar och att integrera i skolundervisningen. Men framför allt har den ett viktigt, universellt budskap som är lätt för barnen att förstå och ta till sig, säger Carl Johan Almqvist.

Ny animerad film
Nästan precis ett år efter starten kommer också en ny film med den animerade lastbilsföraren Tim i huvudrollen.

– Vi vill självklart att så många som möjligt ska få upp ögonen för Stanna Titta Vinka. Därför levandegör vi nu budskapet i en animerad film och går ut i breda kanaler som till exempel Youtube.

Fakta om Stanna Titta Vinka:

  • Stanna Titta Vinka är Volvos Lastvagnars trafiksäkerhetsutbildning för barn mellan 5 och 11 år 
  • Finns på 10 språk.
  • Är tillgänlig för både höger- och vänstertrafik.
  • Har hittills använts av cirka 100 000 barn i 13 länder.
  • Bygger på en utbildning ursprungligen utvecklad av Volvo Lastvagnar i Danmark.
  • Kan laddas ner kostnadsfritt från AB Volvo

 

För ytterligare information kontakta:
Jan Strandhede
PR- & Marknadskommunikationsansvarig Sverige,
tel: 031-323 37 15, e-post:
jan.strandhede@volvo.com

Download