Åtta av tio har fått jobb efter Volvosteget

Volvosteget är ett framgångsrecept för jobb. Tack vare yrkesutbildningen har över tusen unga fått en skjuts in på arbetsmarknaden. I Volvokoncernens senaste uppföljning uppger åtta av tio att de fått jobb, varav över hälften är kvar inom industrin.
Elin Gunnarsson fick en kanonstart i sitt arbetsliv tack vare Volvosteget.

Volvosteget är Volvokoncernens ettåriga yrkesutbildning med lön för arbetslösa ungdomar. I en enkät med de 1 200 personer som gick programmet mellan åren 2012-2015 uppger åtta av tio att de har jobb idag. 53 procent arbetar kvar inom industrin – antingen inom Volvokoncernen eller på ett annat företag – medan 12 procent har valt att fortsatta studera exempelvis maskinteknik eller till produktionsingenjör. Totalt är 93 procent av deltagarna från Volvostegets tre första årskullar i sysselsättning idag.
 
– Genom Volvosteget har vi möjlighet att nå ut till unga tjejer och killar och väcka deras intresse för jobb inom industrin, samtidigt som vi hjälper dem att få in en fot på arbetsmarknaden, säger Kerstin Renard, chef för Human Resources inom Volvokoncernen, och tillägger:
 
– Det är mycket positivt att majoriteten av de som har gått Volvosteget har jobb idag. Det är ett kvitto på att utbildningen ger yrkeskompetens som är attraktiv hos många företag.   
 
När årets Volvostegsdeltagare tog examen i slutet av oktober innebar det att ytterligare 100 unga nu har gått utbildningen och skaffat sig kompetens för en framtid inom industrisektorn. Teoretisk utbildning varvat med praktik har gjort dem väl rustade för ett fortsatt yrkesliv inom tillverkningsindustrin, antingen inom eller utanför Volvokoncernen.
 
En undersökning bland årets deltagare visar att nästan samtliga (95 procent) är nöjda med att ha deltagit i programmet och en stor andel (83 procent) säger att året med Volvosteget positivt har förändrat deras syn på industriarbete. 90 procent av deltagarna anser att Volvosteget har gett dem förutsättningar att utvecklas och göra karriär inom produktionsindustrin.
 
Elin Gunnarsson gick Volvosteget hos Volvo Powertrains fabrik i Köping och har nu blivit anställd där som maskinoperatör.

– Volvosteget har gett mig en kanonstart på mitt arbetsliv. Jag har fått upp ögonen för industrin och som det ser ut nu kommer jag fortsätta på det här spåret. Det jag gillade mest med utbildningen är att den var både praktisk och teoretisk, säger hon. Det är häftigt att se hur mycket jag lärt mig på ett år och har utvecklats som person.

Den 7 november startade en ny omgång av Volvosteget på tio av koncernens produktionsanläggningar i Sverige. Därmed får ett 80-tal nya deltagare möjlighet att gå programmet som innebär en visstidsanställning hos Volvokoncernen under ett år med avtalsenlig lön.  

– I den nya kullen har vi den högsta andelen tjejer hittills med 53 procent, vilket visar att intresset bland unga tjejer är fortsatt stort, säger Kerstin Renard. Eftersom vi strävar efter att öka andelen kvinnor som arbetar i produktion är det här mycket glädjande. 

Volvosteget är en långsiktig investering från Volvokoncernens sida för att säkra framtida kompetens samtidigt som en insats för arbetslösa ungdomar i Sverige görs. Programmet vänder sig till unga i åldern 18-22 som har en avslutad gymnasieutbildning och är inskrivna hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande. Volvosteget koordineras av Volvo Group University.

Mer information finns på www.volvosteget.se. Volvosteget finns även på Facebook, Twitter och Instagram.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Karin Mondet Larsson +46 73 902 0943.
 

2016-11-08

 
För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se

 
Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2015 cirka 313 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se.

LADDA NER

Pressmeddelande (PDF) Format PDF Size 48 KB