Volvo lanserar ny trafiksäkerhets-utbildning för cyklister

Nu tar Volvo Lastvagnar ännu ett initiativ för att öka säkerhetsmedvetandet bland oskyddade trafikanter. Med ett nytt, globalt utbildningspaket kallat See and Be Seen riktar man sig till cyklister från 12 år och uppåt. See and Be Seen är en fortsättning på Volvos framgångsrika trafiksäkerhetsutbildning för mindre barn, Stop Look Wave, som används över hela världen.
Cyklist och lastbil i trafik

– Precis som Stop Look Wave syftar See and Be Seen till att öka förståelsen för hur oskyddade trafikanter kan samverka tillsammans med lastbilar i gatumiljön. Men den här gången riktar vi oss till cyklister, både ungdomar och vuxna. Med dagens höga tempo i trafiken är det viktigt att så många som möjligt blir medvetna om de risker som finns och vad man bör tänka på för att undvika olyckor och incidenter, säger Volvo Lastvagnars säkerhetsdirektör Carl Johan Almqvist. 

Som namnet anger fokuserar See and Be Seen på hur betydelsefullt det är att vara observant på omgivande trafik och att göra sig synlig för lastbilsföraren. Till exempel genom att ta ögonkontakt och inte cykla allt för nära lastbilen där man kan vara svår att upptäcka. 

– För att minska risken för trafikolyckor utrustar vi våra lastbilar med allt mer intelligenta säkerhetssystem och utbildar förare i säker körning. Men eftersom den mänskliga faktorn har en avgörande betydelse i de flesta trafikolyckor är det viktigt att öka säkerhetsmedvetandet hos alla trafikanter, säger Carl Johan Almqvist.  

See and Be Seen är utformat för att kunna användas i skolundervisningen från 12 år och uppåt, men lämpar sig också för till exempel trafiksäkerhetsorganisationer som har vuxna som målgrupp. Utbildningspaketet omfattar lärarstöd med presentationsmaterial, filmer och praktiska övningar. Materialet, som publiceras på engelska, kan hämtas kostnadsfritt på www.volvogroup.com/seandbeseen.

Trafiksäkerhets-utbildningar

Se and Be Seen 

Stop Look Wave