Volvo säljer fastigheter i Göteborg

Volvokoncernen har tecknat ett avtal med fastighetsbolaget Platzer Fastigheter Holding AB om försäljning av fastigheter i områdena Arendal, Torslanda och Säve i Göteborg. Försäljningspriset uppgår till 2,7 miljarder kronor på skuldfri basis och försäljningen medför en reavinst om 1,4 miljarder kronor, vilken förväntas påverka koncernens rörelseresultat med motsvarande belopp under det fjärde kvartalet 2016.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Affären är en del av en långsiktig plan att skapa ett gemensamt område för majoriteten av Volvokoncernens kontorsanställda i Göteborg, som kommer att kallas Campus Lundby. Vissa av fastigheterna som säljs kommer Volvokoncernen att hyra under en övergångsperiod, i väntan på att Campus Lundby färdigställs.

Koncernens operativa kassaflöde och finansiella nettoskuld kommer påverkas positivt med 2,6 respektive 2,3 miljarder kronor i samband med att affären genomförs, vilket förväntas ske under det fjärde kvartalet 2016.

2016-10-21

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Joakim Kenndal, +46 765 537229

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/press.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2015 cirka 313 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se.