Volvokoncernen ger råd till FNs generalsekreterare i rapport om hållbara transporter

Idag överlämnade Volvokocernens vd Martin Lundstedt, i sin roll som ordförande i FNs rådgivande panel för hållbara transporter, en rapport till FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon med tio rekommendationer för hur hållbara transporter kan bidra till hållbar utveckling. Rapporten efterlyser ökat internationellt utvecklingsbistånd samt lagstiftning och ekonomiska incitament som främjar ny teknik. Rapporten lyfter också fram ElectriCity, Volvokoncernens elbusslinje i Göteborg, som ett innovativt samarbete för utsläppsfri kollektivtrafik.
Foto FN Eskinder Debebe
Foto: FN - Eskinder Debebe. Generalsekreterare Ban Ki-Moon (mitten) med Carolina Toha (höger), borgmästare i Santiago, Chile, och Martin Lundstedt (till vänster), koncernchef för Volvo.

2014 utsåg FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon en rådgivande panel med uppdraget att lämna förslag på konkreta åtgärder för hur transportsektorn kan bidra till hållbar utveckling. Som en av två ordförande har Volvokoncernen lett arbetet i panelen som består av ledare både från politik och näringsliv och från samtliga transportslag.

“Hållbara transporter skapar hållbar utveckling och är en förutsättning för ekonomisk tillväxt, fattigdomsbekämpning och kampen mot klimatförändringen. Skiftet till hållbara transporter innebär stora möjligheter för vår bransch. Volvokoncernen kommer att ta till vara på dessa möjligheter genom att utveckla ny teknik, nya affärsmodeller och genom att samarbeta tätt med våra kunder och hela värdekedjan” säger Volvokoncernens vd Martin Lundstedt.

Rapporten ger tio rekommendationer som bland annat efterlyser ökat internationellt utvecklingsbistånd samt lagstiftning och ekonomiska incitament som främjar utvecklingen av ny teknik inom transportsektorn. Rapporten slår fast att tekniken kommer att driva utvecklingen av hållbara transporteroch att alla transportslag bör optimeras inom sina respektive styrkeområden.

Rapporten lyfter särskilt fram ett antal hållbara transportlösningar och en av dem är ElectriCity, Volvokoncernens elbusslinje i Göteborg, som lyfts fram som ett innovativt samarbete för utsläppsfri kollektivtrafik.

2016-10-31


Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Joakim Kenndal, +46 765 537229

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/press


Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2015 cirka 313 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se.