Lära av varandra viktigt i hälsoarbetet

För att skydda serviceteknikerna mot farliga ensamjobb ute i fält har ett team på Volvo Bussar i Nordamerika tagit intiativet till en arbetspolicy och ett varingssystem om personen inte hör av sig. - Det här är ett utmärkt exempel på hur vi delar bra idéer och lär av varandra i vårt arbete med hälsa, säger Volvokoncernens hälsochef Anne Lyse Ruis Belles.
Anne Lyse Ruis Belles
Randy Castillo

Randy Castillo arbetar inom Volvo Bussars dotterbolag, Prevost,  i Nordamerika.Tillsammans med kollegor från servicenätverket inom Volvo Buses North America har han tagit initiativet till en plan för att förhindra olyckor där personer arbetar ensamma.

– Det är ofta som serviceteknikerna åker ut ensamma för att serva en buss antingen i verkstaden eller direkt ute hos kunden.Vi ville göra det dagliga arbetet säkrare  och mindre riskfyllt, säger han.

Randy och hans kollegor listade alla situationer där teknikerna skulle kunna arbeta ensamma. Situationerna delades sedan in i tre kategorier där nivå tre inte ska utföras ensam. Till exempel handlar det om elarbeten med hög spänning. I nivå två och ett är det ok att arbeta ensam , men då med tillgång till ett väl fungerande kommunikationssystem. All information och data har sedan sammanställts i en ”Arbeta ensam policy”.

Dessutom använder teamet en application i mobiltelefonen som varnade en central om inte serviceteknikern hör av sig inom en viss tid. Serviceteknikern kan också trycka på en alarmknapp om det skulle hända en olycka.

Det här intiativet fick teamet i Nordamerika Volvokoncernens Hälso och Säkerhetspris för 2016. Priset har delats ut  under tio år och har som syfte att visa upp bäst praxis när det gäller arbetet med hälsa och säkerhet i koncernen.

– Det här priset ger oss en fantastisk möjlighet att inspireras och lära oss av goda ideer runt om i koncernen samtidigt som vi uppmuntrar våra anställda att engagera sig för arbetsmiljö och hälsa, säger Anne Lyse Ruis Belles.

Intresset för att dela med sig har också ökat år från år och för 2016 hade inte mindre än 34 olika intiativ från koncernen runt om i världen lämnats in.

– Det är jättebra. Vi får in många bra intiativ från en rad olika verksamheter som vi sedan presenterar för vår hälsa och säkerhetskommitté , säger Anne Lyse Ruis Belles.

Det årliga Hälso-och Säkerhetspriset är ett sätt att utveckla arbetsmiljö och hälsa inom koncernen. Anne Lyse Ruis Belles berättar också om de sex team med experter som arbetar med hälsa och säkerhet utifrån olika områden.

– De levererar riktlinjer och guidelines till hela koncernen samt hjälper till med support och stöd. Ett exempel är ergonomi där vi arbetar med en global guideline som ska förbättra ergonomin på alla våra arbetsplatser. Vi börjar inom produktionen för att sedan gå vidare till serviceverkstäder och kontor. Ett annat exempel är råd för våra anställda som reser hur de bäst ska ta hand om sig i olika situationer, säger hon och poängterar att arbete med hälsa och säkerhet handlar om att skydda företagets största tillgång, de anställda.

– Genom att ge de anställda de bästa tänkbara arbetsförhållandena ger vi dem också möjlighet att utvecklas, må bra och bli mer engagerade, säger hon.

Läs mer

 

Läs mer om hur Volvokoncernen arbetar med hälsa och säkerhet i vår årsredovisning och hållbarhetsrapport.

 

About us