Assar Gabrielssons pris för effektiv behandling av cancer

Assar Gabrielssons pris 2017 ges till Joydeep Bhadury för hans viktiga forskning som ökar kunskapen om hur cancer utvecklas och i framtiden kan bidra till effektiv behandling av olika cancerformer. Prissumman är på 100 000 kronor.
1860x1050-news-assar-gabrielsson-2017

Cancer uppkommer genom stegvisa förändringar av cellernas tillväxtegenskaper, som kan bero på genetiska och epigenetiska förändringar och miljöfaktorer. Med hjälp av nya molekylärbiologiska metoder har man börjat analysera de biologiska mekanismerna, som leder till cancerutveckling, vilket lett till ny och viktig kunskap.

Joydeep Bhadury har i sin avhandling presenterat viktig translationell cancerforskning, som ger ökad kunskap om hur genetiska förändringar är kopplade till initiering och utveckling av cancer.

”Resultaten från denna forskning kan bidra till att påvisa nya måltavlor för framtida effektiv behandling av olika cancerformer”, säger professor Eva Forssell-Aronssson verkställande ledamot i stiftelsen Assar Gabrielssons fond i sin motivering.

Assar Gabrielsson var en av Volvos grundare. I enlighet med hans önskan upprättades en fond för klinisk forskning kring cancersjukdomar. Fonden har funnits sedan 1962. I första hand stöds forskningsprojekt som betraktas som lovande men ännu inte nått den tyngd som ger anslag från centrala fonder.

Assar Gabrielssons pris ska delas ut torsdagen den 18 maj kl 12.30 till 14.00 i sal Birgit Thilander på Academicum på Sahlgrenska akademin, Göteborg.Under ceremonin ska pristagaren presentera sin forskning. Hela ceremonin kommer att ske på engelska.

2017-04-27

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Eva Forssell-Aronsson, professor i radiofysik och verkställande ledamot i stiftelsen Assar Gabriels fond tel +46 703-722626

Urban Wass, senior vice president Research & Innovation policy, Volvo Group och ordförande i stiftelsen Assar Gabrielssons fond tel +46 73 9028661

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 95 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2016 cirka 302 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvogroup.se.