Ahcène tror på framgång för teamet

Ahcène Nedjimi är Electromobility Vehicle Architecture Specialist inom Volvokoncernen.
Ahcène tror på framgång för teamet

Han är projektledare för det team som har utvecklat den elektriska grävmaskinen Ex2:an. Ex2:an har bland annat visats upp på Volvo Group Innovation Summit i London och nu senast för den svenska statsministern Stefan Löfven och den franska presidenten Emmanuel Macron under EU-toppmötet i Göteborg.

- Det är naturligtvis både spännande och en stor ära att vår Ex2:a visas upp så här. Det visar att vi har lyckats med vår vision om att utveckla vad som troligen är den första elektriska grävmaskinen i världen. Jag har alltid trott att vi ska lyckas. Det är viktigt att tro, men det finns inga garantier. Så första gången vi såg grävmaskinen rulla fram var fantastiskt.

Det var nästan lika stort som att få barn! Vi började projektet 2012 i samarbete med sex franska företag och med stöd av de franska myndigheterna. Att leda ett projekt med så många olika aktörer är inte alltid lätt, men det är väldigt roligt och givande.

Att testa ny teknik är en annan utmaning. Bland annat ville vi använda batterier med lägre spänning än tidigare. Det kräver färre säkerhetsåtgärder och gör det lättare att samarbete med andra aktörer, till exempel på personbilssidan.

För att få ut produkten på marknaden måste vi bevisa teknikens hållbarhet och även kunna tillverka produkten till rätt pris för våra kunder. Men det ser bra ut, eftersom kostnaden för både batterier och annan teknik går stadigt nedåt. Det gör att elektromobiliteten blir mer attraktiv rent ekonomiskt. Ett sätt att minska kostnaderna är att skapa stordriftsfördelar. Det kan vi bara göra när marknaden är mogen för tekniken och vi ser betydande volymökningar.

Ahcène har jobbat för Volvokoncernen sedan 2002 och har haft ett antal roller inom elektromobilitet och elektronik.

- Det är fantastiskt att vara elektromobilitetsingenjör i en tid som denna när vi gör sådana här stora genombrott. Det blir något som jag kan berätta för mina barnbarn om!

Vill du också jobba inom Volvokoncernen så hittar du lediga jobb här.

Vill du läsa mer om Ex2 så klickar du här