Kreativa rum ger nya idéer och insikter

I CREALab på Volvokoncernen i Lyon gäller inga vanliga regler. Där kunde Bertrand Félix förverkliga sin idé om att experimentera med nya sätt att använda augmented reality, förstärkt verklighet.
Kreativa rum ger nya idéer och insikter

På rekordtid har Bertrand Félix och hans team utvecklat en prototyp av mjukvara för hololenses, glasögon som använder augmented reality-teknik för att förstärka verkligheten. Tanken är att glasögonen ska kunna användas av operatörer i Volvokoncernens fabriker för att utföra kvalitetskontroller med hjälp av instruktioner via intuitiva displayer.

Prototypen ska nu testas i koncernens anläggning i Lyon, Frankrike, efter att ha förankrats i globala forum. Samtidigt fortsätter teamet att utforska fler tänkbara användningsområden för augmented reality.

– Egentligen leder jag seniora projektledare inom Process & IT men eftersom jag tidigare arbetat med augmented reality insåg jag vilka möjligheter det kan ge för Volvokoncernen.

Jag kände att när tekniken nu mognar så är det rätt tid att utforska det, berättar Bertrand Félix.

Han vände sig därför till CREALab, en kreativ yta på Volvokoncernens sajt i Lyon. Där trodde de på idén och gav honom tillgång till sin inkubator.

Bertrand Félix fick sin chefs tillåtelse att använda 20 procent av sin arbetstid till projektet och efter hand anslöt sig ett 20-tal personer. Medarbetarna kom från olika affärsområden men delade samma intresse för augmented

reality. Att på det sättet föra samman kunnande från olika delar av koncernen skapade en massa ny energi.

-Vi startade i januari 2017 och har redan en färdig prototyp, så det har gått extremt snabbt. Dessutom är det mycket billigare än andra projekt, säger Bertrand Félix.

Det nära samarbetet med entreprenörer och start-ups i inkubatorn ser han som en viktig framgångsfaktor.

– De inspirerade oss att tänka agilt, snabbt och rörligt. Det handlar till exempel om att inte fastna i silotänkande,att samarbeta så mycket som möjligt, att vara pragmatiska och att ha ett högt tempo i projektet. Vi har använt oss av intern samfinansiering och har också haft externa partners.

Bertrand Félix tror inte att idén hade kunnat förverkligas utan CREALab, som startades 2015 av några eldsjälar.

Stéphane Parisot är en av grundarna. Han är Innovation Manager på Volvo Group University, VGU, och ser CREALab som en plats där koncernen kan utveckla innovationsmetoder lånade från små start-ups.

– VGU kan hjälpa till med utbildning för att realisera idéer. Men det handlar också om att låta medarbetare tänka och agera mer som entreprenörer, säger Stéphane Parisot.

Ryktet om CREALab har spridit sig utanför Volvokoncernen och numera vill många andra företag komma på studiebesök. Och i Lyon har det skapats fler kreativa rum för att möta det stora intresset bland medarbetarna.