Volvo CE flyttar huvudkontoret till Göteborg

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) kommer att flytta sitt globala huvudkontor från Bryssel till Göteborg. Genom närheten till Volvokoncernens övriga affärsområden och verksamheter i Göteborg kommer omlokaliseringen att underlätta samarbete och på ett bättre sätt ge möjligheter att ta tillvara på hela koncernens resurser och kompetens.
1860x1050-news-common-volvo-sign

”Vårt kontor i Bryssel har fungerat bra sedan det togs i bruk på 1980-talet, men flytten från Bryssel till Göteborg sker vid rätt tid för Volvo CE då vi fortsätter att anpassa oss i en föränderlig global omvärld. Flytten ger oss möjlighet att vara fysiskt närmare andra affärsområden inom Volvokoncernen och det kommer att underlätta samarbete och stimulera till erfarenhetsutbyte inom koncernen, säger Martin Weissburg, VD för Volvo CE och medlem i Volvokoncernens ledning. "I Sverige arbetar cirka
4 000 personer inom Volvo CE och här finns några av våra största produktions-, försäljnings- och utvecklingsenheter", tillägger Martin Weissburg.

Volvo CEs huvudkontor kommer att vara etablerat i Göteborg under tredje kvartalet 2017.

2017-01-12

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Bill Law, tel
+32 490 66 10 74 eller Joakim Kenndal, tel 031-323 72 29.

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2015 cirka 313 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvogroup.se.

LADDA NER

170112-volvo-ce-hq-sv Format PDF Size 75 KB